Terkip ve İnşâ dergisinden “Medrese ve ilim” dosyası

Terkip ve İnşâ dergisinden “Medrese ve ilim” dosyası

Bütün gayesi İslâm medeniyetinin meseleleri olan, sahibi ve yazı işleri müdürlüğünü Haki Demir’in yaptığı Terkip ve İnşâ dergisinin Ocak 2017 / 22. sayısı “Medrese ve İlim” dosyasıyla internet dergi olarak yayınlandı. 21. sayının devamı niteliğindedir ki mufassal bir kitap çapında muhteva taşıyor. Bu sayının mündericatı dikkatle okunduğunda bu iki dosyanın maarif sistemine büyük bir tez sunduğu görülecektir:

Cumhuriyetten bu yana Batının eğitim anlayışını taklit eden Türk millî eğitiminin yabancılaşmış hâli ortada. İslâm maarif sisteminden mahrum modern eğitim, medeniyet, hikmet ve tasavvuftan beslenen ilmi taşımadığı ve nesillerin dimağını bu kaynaklara ulaştırmadığı malum. Modern eğitimin veremediği bilginin medrese geleneğiyle mekteplere yaymanın vakti çoktan gelmiştir.
Okumaya devam et

Share Button