Etiket arşivi: PARALEL ÖRGÜT

İÇ SAVAŞ TEŞEBBÜSÜ…

İÇ SAVAŞ TEŞEBBÜSÜ…
Paralel İhanet Çetesi (P.İ.Ç.), 15.07.2016 gecesi hem orduya hem de millete darbe yapmaya teşebbüs etti. İlginç olan, darbenin birinci safhası olan orduya darbe kısmını da belli oranda başarmış olması. Fethullah İhanet Çetesinin en önemli özelliği, kadro hareketi olmasıdır. O sahadaki becerileri (maharet diyemiyorum) çok ileri seviyede… Dün geceki teşebbüsün birinci safhasındaki başarılarına, mesela Genelkurmay başkanını ve daha kaç tane yüksek rütbeli komutanı rehin almalarına bakınca bu özelliklerini inkar etmek zor. Darbe, net bir şekilde, ikinci safhası olan “millete darbe” kısmında durduruldu ancak.
Bu nokta dikkat çekici, hem orduya hem de millete darbe yapabilmeyi gözlerine kestirmeleri, başka bir ifadeyle buna cüret etmeleri gerçekten tetkike değer bir mesele… Ordunun içindeki küçük bir klik, orduya, devlete ve millete darbe yapacak ve bunu başaracak inanç ve düşünceyi, zihni dünyasında nasıl üretebilir? Delide bile akıldan bir kırıntı vardır, hayatın her sahasında delilik alameti gösteren bir insan bulmak zordur, birkaç ufak tefek meselede de olsa akıllıca davranış sergileyebilir her deli. Orduya, devlete ve millete hemzaman olarak ve bir gecede darbe yapabilme düşüncesini ve cüretini üretecek bir zihni evren, klinik incelemeye alınmalıdır.
İÇ SAVAŞ TEŞEBBÜSÜ… yazısına devam et

İKİNCİ PARALEL ÖRGÜT

İKİNCİ PARALEL ÖRGÜT
Fethullah Gülen’in kurduğu çağdaş haşhaşiler örgütü deşifre oldu. Hem siyaset hem de cemiyet nezdinde deşifre olduğu için artık meşruiyeti kalmadı, devlet ve cemiyet nezdinde meşruiyeti kalmadığı için tasfiye hamlesine karşı direnme ve varlığını muhafaza etme imkanı bitti. Fethullah Gülen’in her hafta çıkıp bir şeyler zırvalaması, teşkilatını ve bağlılarını elinde tutmak için yeminler ve beddualar etmesi, tükenmişlik sendromunun tezahürüdür. Paralel ihanet örgütüne karşı tasfiye sürecinin de ciddi ve kararlı şekilde devam etmesi, devlet ve cemiyetteki artıklarının da temizleneceğinin alametidir.
Artık ikinci paralel ihanet örgütünün gündeme alınması zamanı geldi. İkinci paralel örgüt, Şia ve onun bin bir şekle girmiş köpekleri…
Fethullah Gülen’in paralel ihanet örgütü yenidir. Fethullah Gülen, takiyyeyi yeni öğrendi, Şia isimli muta nesepsizleri ise takiyyenin asırlarca süren kültürüne sahip. İKİNCİ PARALEL ÖRGÜT yazısına devam et

CEMAATİN PSİKOLOJİK KAOSU-7-ZİHNİ SIKIŞMIŞLIK

CEMAATİN PSİKOLOJİK KAOSU-7-ZİHNİ SIKIŞMIŞLIK

Bir fikre inanıyorsunuz, o fikrin dünyayı ve insanlığı kurtaracağına kanaat getirmişsiniz, çünkü hakikati bulmuşsunuz, geriye kalan tek şey insanların o fikre inanması, liderinin önünde sıraya girmesi ve emir beklemesidir. Çok özet olarak anlattığımız bu olay, insanın psikolojik evreninde nükleer patlamaları tetikleyecek kadar büyük gerilimler üretir.

Paralel örgüt misali ise çok ilginçtir. Müslümanların ufku, mehdidir. Müslümanların meczupları ancak mehdiliğini ilan etmiştir, bu tür meczup ise tarihte çok sayıda mevcuttur. Hıristiyanların meczupları ise Hz. İsa olduğunu iddia ve ilan eder, çünkü onların mehdisi odur. Delilik kültürel özellikler taşır, her kültürün delisi, o kültürün ufkunda dolaşır. Pagan kültür evrenlerindeki deliler, tanrı olduklarını iddia etmişlerdir ve bu durum yaygındır.
CEMAATİN PSİKOLOJİK KAOSU-7-ZİHNİ SIKIŞMIŞLIK yazısına devam et

FUAD AVNİ KİM?

FUAD AVNİ KİM?

Fuad Avni isimli twitter hesabının kimliği merak edilir olmuş. Hani şu, olacakları önceden bilen ve twitter’de yazan adam…

Kamuoyunun merakını giderelim… Öncelikle o twitter hesabı bir şahsa ait değil, Fuad Avni ismi de zaten (burasını kamuoyu biliyor) müstear isim.

Fethullah Gülen’in kurduğu ihanet örgütünün istihbarat kanadı, bilgileri bir merkezde topluyor ve değerlendiriyor. O merkez, Fuad Avni ismiyle bir hesap açtı ve o hesap üzerinden istihbarat bilgilerini kamuoyuna sunuyor. Böylece bir “mit” oluşturmaya çalışıyorlar.
FUAD AVNİ KİM? yazısına devam et

İSTİKLAL GÜNLÜKLERİ-(18.06.2014)- ERDOĞAN’IN ÖFKESİ ANLAŞILDI

İSTİKLAL GÜNLÜKLERİ-(18.06.2014)- ERDOĞAN’IN ÖFKESİ ANLAŞILDI

İhanet örgütüne karşı Erdoğan’ın özel bir öfkesi vardı. Gerek kendisi gerekse Bülent Arınç tarafından ifade edilen, “Bildiklerimizin hepsini söyleyemiyoruz” sözü, paralel ihanet örgütü hakkındaki öfkenin anlaşılmasını zorlaştırıyordu. Aslında kamuoyunun bile bildiği kadarıyla paralel ihanet örgütüne Erdoğan’ın duyduğu öfke çok değildi ama kamuoyuna “açıklanamayan” bilgilerin içinde öfkeyi artıran çok ciddi meseleler olduğu anlaşılıyordu.

Bunlardan birisi ortaya çıktı. Erdoğan ve Arınç’ın, soruşturmanın akamete uğramaması için anlatmadıkları “başbakanlıktaki böcek meselesi”… Operasyon başlayınca meselenin vahameti anlaşıldı, böcek operasyonunun hedefi, başbakanın eski koruma birliğiydi, koruma müdürü de dahil…
İSTİKLAL GÜNLÜKLERİ-(18.06.2014)- ERDOĞAN’IN ÖFKESİ ANLAŞILDI yazısına devam et

FETHULLAH GÜLEN’İN İADE MESELESİ

FETHULLAH GÜLEN’İN İADE MESELESİ…

Ankara savcılığının yaptığı soruşturmada mesafe aldığı ve Fethullah Gülen’in iadesi için resmi süreci hazırlamaya başladığı haberleri gelmeye başladı. Dosyanın hangi safhada olduğunu bilmiyoruz, kamuoyundaki bilgilerin ne kadar sıhhatli olduğunu da bilmiyoruz. Ne var ki öyle ya da böyle Fethullah Gülen ABD’den istenecek, zamanlamasını bilmesek de soruşturmaların oraya doğru hızla ilerlediğini biliyoruz. Zaten Başbakanın bu konuda net açıklamaları da var.

Fethullah Gülen, ABD’den resmi olarak istendiğinde ne olur? Şimdi üzerinde düşünmemiz gereken konu bu… ABD, Fethullah Gülen’i verir mi vermez mi? Cevabını aramamız gereken ilk soru bu, bundan sonraki soru ise, verirse ne olur, vermezse ne olur?
FETHULLAH GÜLEN’İN İADE MESELESİ yazısına devam et

CEMAAT GÜNLÜKLERİ-(08.03.2014)-PARALEL ÖRGÜT YANİ BÜYÜK MUSİBET

CEMAAT GÜNLÜKLERİ-(08.03.2014)-PARALEL ÖRGÜT YANİ BÜYÜK MUSİBET

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Sosyal ve Politik Konular Daire Başkan Ali Hasanov bir açıklama yapmış, haber Star Gazetesinin internet sitesinde 07.03.2014 tarihinde yayınlandı. Haberin iki önemli boyutu var; birincisi paralel örgüte karşı Türkiye dışında da tepkiler ve tedbirler geliştirildiğini gösteriyor, ikincisi ise Türkiye’den çıkan bir örgütün paralel işler yapması sebebiyle Türkiye ve Müslümanlar aleyhine bir kanaat oluşuyor. Her iki boyutu da Fethullah Gülen örgütünün ne kadar büyük bir musibet olduğunu göstermesi bakımından dikkat çekici…

Fethullah Gülen örgütünün Türkiye’de darbe teşebbüsünde bulunması, örgütün tüm dünyada ve özellikle de İslam aleminde illegal bir yapılanma içinde olduğunu, takiyye yaparak “barışçı hareket” imajı oluşturduğu, aslında ise çok ahlaksız ve hain bir düşünce sistemine sahip olduğu anlaşılmaya başlandı. Örgütün stratejik aklı ne kadar “ahmak akıl” niteliğindeymiş ki, Türkiye’deki darbe teşebbüsünün, dünyada kendilerini illegal örgüt haline getireceğini anlamamış, ahmaklığın zirvesini göstermek için çalışmış.
CEMAAT GÜNLÜKLERİ-(08.03.2014)-PARALEL ÖRGÜT YANİ BÜYÜK MUSİBET yazısına devam et

PARALEL ÖRGÜT, GÜCÜ İLE MÜTENASİP BİR AKLA SAHİP DEĞİL

PARALEL ÖRGÜT, GÜCÜ İLE MÜTENASİP BİR AKLA SAHİP DEĞİL

Güç, yani gövde, yani yumruk yalnız başına bir anlam taşımaz. Ona bir baş, bir akıl, bir kalp lazım, bunlar yoksa serseri mayın gibi nerede patlayacağı belli olmaz ki, kendi içine de patlayabilir, kendini de yok edebilir. Gövdeye bakıp korkanlar, aklı gözünde olan ahmaklardır. Genellikle gövdenin büyüklüğü, başın görünmesini engeller, özellikle de aşağıdan yukarıya doğru bakanlar için… Aşağıdan yukarıya doğru bakmak, gövdenin büyüklüğünü görünce psikolojik dünyasında küçülenlerin bakışıdır. Oysa aşağıdan yukarıya doğru değil, aynı seviyeden baksalar, bazı büyük gövdelerin üzerinde duran mercimek kadar küçük başları görecekler ve korkmayacaklar.

Paralel örgüt, gövdesi büyük bir yapıdır, ne var ki esas kıymet baştadır. Son birkaç aydır yapıp ettiklerine bakınca, büyük gövdenin gizlediği başın çok küçük olduğu anlaşıldı. Gizli bir örgüt olmasından kaynaklanan “gizemli etki”, akl-ı selim sahipleri için değil, aklı gözünde olanlar için caridir. Görmediğinden korkan basit akıl, zaten incecik bir perdenin arkasını bile görmekten acizdir.
PARALEL ÖRGÜT, GÜCÜ İLE MÜTENASİP BİR AKLA SAHİP DEĞİL yazısına devam et