Etiket arşivi: POZİTİVİZMİN YERLİ ÇOCUĞU

Chp, Askerî Oligarşinin Kurduğu Pozitivist Devlet Partisidir

Chp, Askerî Oligarşinin Kurduğu Pozitivist Devlet Partisidir

Chp’yi millet değil, İslâmî değerlere yabancılaşmış askerî bürokrasi kurmuştur. Bu yüzdendir ki otoriter laikliği İslâm karşıtlığı olarak resmî devlet politikası hâline getiren, pozitivist bilim anlayışını dinin yerine geçirerek İslâm medeniyet değerlerini tasfiye eden partidir. Atatürkçü Cumhuriyet’in esasları olan Chp, pozitivist mâna yüklenen “dil, kültür ve ülkü birliğiyle” laik Türk ulusu kimliği inşa etmeye çalışmıştır.

CHP’YE GÖRE PARTİNİN ŞEFLERİ AYDINLANMACI VE YANILMAZ, MİLLET İSE GERİCİ VE İŞE YARAMAZ YIĞINDIR

Chp, yâni Kemalist Altı Ok devlet partisi, “ulu önderlerini” ve partinin şeflerini “aydınlanmacı, bilimci, rasyonalist, doğuştan kabiliyetli ve yanılmaz”, milleti ise “gerici, hastalıklı, cahil ve işe yaramaz yığınlar” olarak görmektedir. Bu zihniyetin devam ettiğine delil olarak, 2007 seçimlerinde Chp’li Onur Öymen’in sandıktan çıkan sonucu “Rasyonel bulmayıp, halkın mantıksızlığı olarak” değerlendirmesini hatırlamak gerek.
Chp, Askerî Oligarşinin Kurduğu Pozitivist Devlet Partisidir yazısına devam et