Etiket arşivi: PROF. BEDRİ GENCER

ALLAHIM BU ÜMMETE MERHAMET ET

ALLAHIM BU ÜMMETE MERHAMET ET…
Prof. Dr. Bedri Gencer nam biri… Star gazetesinden Fadime Özkan, kendisiyle bir mülakat yapmış, 22.10.2012 tarihinde gazetede yayınlandı. Mülakatın başlığı ümit verici, heyecan uyandırıcı, dikkat çekici; “Şeriatsız hakikat, namazsız niyaz dönemini yaşıyoruz”. Böyle bir başlık görünce insan, derinliğine bir mülakat bekliyor ve tabii olarak mümtaz teşhislere hazırlanıyor, okumaya başlamadan.
İslam’ı, “her ne ise odur” ölçüsü içinde anlamalıyız. İslam, her ne beyan etmişse, onu eksiksiz ve fazlasız olarak anlamalı, saffetini muhafaza etmeliyiz. İslam’ın “mana yekunu” ne ise, ona ekleme yapmadan, ondan bazı hususları çıkarmadan anlamak mesuliyetine sahibiz. İslam’ın mana yekununu eksiksiz anlamanın yanında, “mana mimarisini” de doğru idrak etmeliyiz. Ekleme ve çıkarma yapmadan kabul etmek “iman”dır, “mana mimarisine” nüfuz etmek ise anlamanın ilk basamağıdır.
İslam’ı anlama hususundaki nakısalardan biri ve en mühimi, “mana mimarisi” bahsidir. Hangi bahis İslam yekununun neresindedir, hangi ölçü diğerlerine mukaddemdir, her bahsin kendi terkip bütünlüğü nasıldır ila ahir… Her bahsin merkezini bir milim kaydırmak, tüm yekunu, yekunun mana mimarisini bozuyor. Profesör Bedri GENCER, “İbrahimi dinlerde din Şeriat, Şeriat ise fıkıh demektir” ifadesiyle giriş yapıyor İslam’ın mana mimarisine… Bunu söylediğinizde yanlış söylemiş olmazsınız fakat ne zamana kadar yanlış söylemiş olmazsınız? “Din ahlaktır” ölçüsüne gelene kadar. Din (İslam) sadece Şeriattır (fıkıhtır) dediğinizde, mana mimarisini yıkarsınız. ALLAHIM BU ÜMMETE MERHAMET ET yazısına devam et