İslam Devletinde Riyaset ve Hz. Ebubekir (RA)

İslam’da her bahsin misalinin Hz. Risaletpenah (SAV) olduğu hakikat… Fakat bu hakikatin anlaşılmasında bazı problemlerle karşılaşıldığı da bir vaka…
İki Cihan Serveri, din vazetmiştir. O’nun ağzından çıkan her söz, halinden sadır olan her fiil, dini inşa eder. Dinin yeryüzündeki kaynağı O’dur. Bu sebeple sahip olduğu tüm makamlar, Risalet makamı tarafından ihata ve ihtiva edilmiştir. Risalet makamı, diğer makamların tamamını görünmez kılar. Çünkü Risalet vazifesi, her şey mukaddemdir ve varlığının “merkezi manasıdır”. Okumaya devam et “İslam Devletinde Riyaset ve Hz. Ebubekir (RA)”