Etiket arşivi: SORULAR

“BÜYÜKLERE” SORULAR-2-YAZI SERİSİNİN LÜZUMU VE USULÜ

“BÜYÜKLERE” SORULAR-2-YAZI SERİSİNİN LÜZUMU VE USULÜ
Bu yazı serisinde sorular soracağız. Her yazıda bir soru soracak, sorunun izahını yapacağız. O soruya neden ihtiyacımız olduğunu, cevabının hangi meselemizi çözeceğini izah edeceğiz. Sorunun izahı, sorunun cevabı değil, soruya olan ihtiyacı göstermek içindir. Soruların her biri, belli bir tefekkür sürecinden geçmiş, sürecin sonunda ortaya çıkmıştır. O süreçteki (istikametteki) tefekkür faaliyetinin devam edebilmesi için sorunun cevaplanması gerektiği zannındayız.
Sorunun izahı, soruyu ortaya çıkaran tefekkür sürecinin izahıdır. O süreç izah edilmeden sorulacak soru, bidayeti ile nihayeti arasındaki irtibat görünmediği, çerçevesi gösterilmediği için anlamsız kalır. Anlamsız soru olmaz, anlamsız soru sormak anlamayanların işidir. Sorusunu izah edemeyenler, o soruyu sorma liyakat ve ehliyetinde değillerdir, bu sebeple de muhatap alınmaları gerekmez. Öyleyse soruların izahı gerekir.
Önce bir mevzudaki (alandaki) soruları toplu olarak ve izah etmeden yayınlayacağız. Devamında ise soruların her birini bir yazıda tekrar soracak ve sorunun izahını yapacağız. Bir mevzudaki soruları toplu olarak yayınlama sebebimiz, o mevzudaki soruların birbirinin devamı mahiyetinde olmasıdır. Önce toplu olarak yayınlamakla, mevzuun umumi çerçevesini göstermiş, soruların birbiri arkasına geldiğini ve birbirini tamamladığını işaretlemiş olacağız. Soruları toplu olarak yayınlamadığımız takdirde, her sorunun izahını yaparken tekrara düşmek, izahı şişirmek durumunda kalırız. Bundan imtina etmek için her mevzuun sorularını toplu olarak yayınlama ihtiyacı hissettik. “BÜYÜKLERE” SORULAR-2-YAZI SERİSİNİN LÜZUMU VE USULÜ yazısına devam et

SORULARA CEVAPLAR-1-

SORULARA CEVAPLAR-1-
Gelen sorulardan önemli ve mantıklı olanları seçip cevaplayacağımı söylemiştim. Bu yazıda seçtiğim bazı soruları cevaplamaya çalışacağım. Soru ve cevaplara geçmeden önce bir konuyu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Soruların çoğunluğu, teşkilatın varlığının ispatlanmasına dönük talepler içeriyor. “Böyle bir teşkilat gerçekten var mı?”, “Böyle bir teşkilat varsa neden bizim haberimiz yok?”, “Böyle bir teşkilat varsa nasıl bu kadar gizli kalabiliyor?” vesaire… Bu tür soruları cevaplama imkanım yok, teşkilatın varlığını ispatlamak için daha ne yapayım, adres ve isim mi vereyim? Yazıların içeriğinden teşkilatın olup olmadığını anlamayana söyleyecek sözümüz yok.
*
Soruları karışık olarak değil, birbirine benzeyen veya aynı konuda olanları bir yazıya toplayıp öyle cevaplamayı düşünüyorum. Sosyal matematik konusu beklediğimden daha fazla ilgi çekmiş. Bu yazıda sosyal matematik konusu ile ilgili soruların bir kısmını cevaplamaya çalışacağım.
Soru, “Sosyal matematik, yayınladığınızdan mı ibaret yoksa bu konuda yazmaya devam etmeyi düşünüyor musunuz?”. SORULARA CEVAPLAR-1- yazısına devam et