TEŞKİLATIN BAŞARAMADIKLARI-3-SUNİ AKIL PROGRAMI

TEŞKİLATIN BAŞARAMADIKLARI-3-SUNİ AKIL PROGRAMI Teşkilatın ciddi şekilde üzerinde çalıştığı alanlardan birisi de suni akıl programı. Suni (yapay) zeka diye nam salmış konu. Bu konu üzerinde tüm dünyanın çalıştığı malum… Ciddi ülkelerin hepsi de bu konuya büyük yatırımlar yapıyor. Kamuoyuna yansıyan haberlere fazla itibar etmeyin, gelişmiş ülkelerin hepsi de bu konuda büyük yatırımlar yapıyorlar ama gizli …

TEŞKİLAT ABD SEÇİMLERİNDE SOSYAL MATEMATİĞİ UYGULAYACAK

TEŞKİLAT ABD SEÇİMLERİNDE SOSYAL MATEMATİĞİ UYGULAYACAK Teşkilat batı ülkelerinde sadece ABD de sosyal matematiği uygulamak için altyapı çalışmalarına başladı. Önümüzdeki seçime yetişmesi sözkonusu değil tabii ki ama yavaş yavaş altyapıyı kuruyor. Bir düşünce kuruluşu kurdu ve onun üzerinden sahaya girdi. ABD büyük bir ülke… Nüfusu büyük ama coğrafyası nüfusundan daha büyük… Hassasiyet haritası, hassasiyet katsayıları, …

SOSYAL MATEMATİK-7-DENKLEM NASIL KURULUR?

SOSYAL MATEMATİK-7-DENKLEM NASIL KURULUR? Önce denklemin havzası belirlenir, sonra bu havzadaki denklem çeşidi… Nihayet denklem amacı tespit edildiğinde, denklem kurmanın dış şartları gerçekleştirilmiş (elde edilmiş) olur, denklem kurmaya bundan sonra başlanır. Denklemin iki sabiti vardır, biri eşitliğin sağındaki rakam, diğeri de denklemin kuruluş amacıdır, yani hitap (veya etki) kitlesi. Hitap kitlesi eşitliğin solunun başına, elde …

SOSYAL MATEMATİK-6-DENKLEM HAVZALARI

SOSYAL MATEMATİK-6-DENKLEM HAVZALARI Türkiye’deki toplumsal hayat, kapalı havzalar oluşturmuş durumda. Toplum, hayatın pratiği içinde ayrışmamış olmasına rağmen kapalı havzalar var. Bu durum çok enteresan, aynı işyerinde çalışan, komşu olan, günde birkaç defa görüşmek durumunda kalan insanlar bile mesela farklı siyasi havzalarda iseler birbirlerinden etkilenmiyorlar, birbirinin kaynaklarını (kitap, gazete, televizyon) takip etmiyorlar, birbirinin havzasındaki gelişmelerden haberdar …

SOSYAL MATEMATİK-5-HASSASİYET DEĞERLERİ

SOSYAL MATEMATİK-5-HASSASİYET DEĞERLERİ Hassasiyet değerleri, eksi, sıfır, artı şeklindedir. Hassasiyetler, bu değerlerini, denklem havzalarına, denklemin amacına, denklemi kimin kurduğuna göre alır. Mesela Akparti için kurulan “kar” denklemlerinde, CHP tabanının hassasiyet değerleri “negatif” olarak alınır ama CHP için kurulan “kar” denklemlerinde aynı hassasiyetler “pozitif” değer alır. Hassasiyet değerleri denklemin zor konularından biridir. Katsayı konusu önemlidir ama …

SOSYAL MATEMATİK-4-HASSASİYET (DENKLEM) KATSAYILARI

SOSYAL MATEMATİK-4-HASSASİYET (DENKLEM) KATSAYILARI Denklemde kullanılan bir hassasiyetin (ögenin) iki katsayısı vardır. Birinci katsayı, hassasiyetin derecesini gösterir, ikinci katsayı ise o hassasiyete sahip insan sayısını (yaklaşık olarak) gösterir. Hassasiyetler rakam değil harf ile gösterilir, bunların katsayılar birbiriyle çarpılır ortaya çıkan çarpım sonucu harfin yerine yazılır. Katsayılar denklemde, ait oldukları hassasiyeti gösteren harfin sol üst köşesine …

SOSYAL MATEMATİK-3-SOSYAL MATEMATİĞİN DENKLEM TEKNİĞİ

SOSYAL MATEMATİK-3-SOSYAL MATEMATİĞİN DENKLEM TEKNİĞİ Sosyal matematik, temelde, sosyal verilerin, sosyal olayların, sosyal sonuçların denklemidir. Tüm sistem, denklemler üzerinde kurulmuştur, denklemlerde eşitliği sağlayan “sağ” taraf, sadece sıfır olarak kabul edilmemiştir, üç ihtimal mevcuttur, bir, sıfır, eksi bir… “Bir” eşitliği, “kar denklemidir”, sosyal matematik veya sosyal matematikçiler bu denklemi gerçekleştirmek için çalışır. Denklemin sol tarafındaki işlemin …

SOSYAL MATEMATİK-2-SOSYAL MATEMATİK BİLİMİ NEDİR?

SOSYAL MATEMATİK-2-SOSYAL MATEMATİK BİLİMİ NEDİR? Sosyal matematik, sosyal olayların denklemini kurma disiplinidir. Sosyal devinime yapılacak herhangi bir müdahalenin nasıl etki yapacağını, hangi sonuçları doğuracağını bilmeyi mümkün kılar. Bu mümkün müdür? Evet… Zaten büyük liderler, insiyaki olarak bunu gerçekleştirmekte, toplumu derinden etkileyebilmekte, istedikleri yöne çevirebilmektedir. Büyük liderlerin bu işi yapabilmesini, “karizmasına” bağlamak modadır. Aslında liderler de …

SOSYAL MATEMATİK-1-SOSYAL MATEMATİK BİLİMİ KURULABİLİR Mİ?

SOSYAL MATEMATİK-1-SOSYAL MATEMATİK BİLİMİ KURULABİLİR Mİ? Sosyal matematik bilimi neden kurulmadı? Bu soruyu bir çok matematikçiye ve sosyal bilimciye sordum. Anlaşmışlar gibi hem matematikçiler hem de sosyal bilimciler aynı cevabı verdi, “çünkü sosyal olayların rakamları yoktur”. Onlar bu şekilde cevap vermediler de, ben cevaplarının ortak noktasını aktardım. Özet olarak verdikleri cevaplar, toplumun ve toplumsal olayların …

SOSYAL MATEMATİK BİLİMİ YAZI DİZİSİ

SOSYAL MATEMATİK BİLİMİ YAZI DİZİSİ Yazılarımızın her biri “yazı dizisi” zenginliğinde konu taşıyor, kısa yazılarımızın her biri aslında bir kitap hacminde incelenmelidir. Burada konulara temas etmekle yetiniyoruz. Bu konuların en önemlilerinden biri olan “sosyal matematik” hakkında yazı dizisi hazırlamayı, yazılarımızın konularının derinliği ve zenginliğini göstermek seçtim. Sanırım yazı dizisinin sonunda bir kitap çıkacak. Hazırladığım zengin …

TEŞKİLAT SOSYAL MATEMATİK BİLİMİNİ KURDU

TEŞKİLAT SOSYAL MATEMATİK BİLİMİNİ KURDU Hassasiyet haritası müthiş bir projeydi. Toplum sürekli araştırıldı, her yönden sondajlar yapıldı, her alanda ince çalışmalara imza atıldı. Toplumda olduğu bilinen, zannedilen, tahmin edilen tüm hassasiyetler baştan sona tarandı. Önce genel hassasiyet haritası çıkarıldı, sonra toplum guruplara ayrıldı, her gurup için alt haritalar hazırlandı. Guruplara göre hassasiyet katsayıları oluşturuldu, hassasiyet …