Etiket arşivi: SOSYAL MATEMATİK

SORULARA CEVAPLAR-1-

SORULARA CEVAPLAR-1-
Gelen sorulardan önemli ve mantıklı olanları seçip cevaplayacağımı söylemiştim. Bu yazıda seçtiğim bazı soruları cevaplamaya çalışacağım. Soru ve cevaplara geçmeden önce bir konuyu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Soruların çoğunluğu, teşkilatın varlığının ispatlanmasına dönük talepler içeriyor. “Böyle bir teşkilat gerçekten var mı?”, “Böyle bir teşkilat varsa neden bizim haberimiz yok?”, “Böyle bir teşkilat varsa nasıl bu kadar gizli kalabiliyor?” vesaire… Bu tür soruları cevaplama imkanım yok, teşkilatın varlığını ispatlamak için daha ne yapayım, adres ve isim mi vereyim? Yazıların içeriğinden teşkilatın olup olmadığını anlamayana söyleyecek sözümüz yok.
*
Soruları karışık olarak değil, birbirine benzeyen veya aynı konuda olanları bir yazıya toplayıp öyle cevaplamayı düşünüyorum. Sosyal matematik konusu beklediğimden daha fazla ilgi çekmiş. Bu yazıda sosyal matematik konusu ile ilgili soruların bir kısmını cevaplamaya çalışacağım.
Soru, “Sosyal matematik, yayınladığınızdan mı ibaret yoksa bu konuda yazmaya devam etmeyi düşünüyor musunuz?”. SORULARA CEVAPLAR-1- yazısına devam et

TEŞKİLATIN BAŞARAMADIKLARI-3-SUNİ AKIL PROGRAMI

TEŞKİLATIN BAŞARAMADIKLARI-3-SUNİ AKIL PROGRAMI
Teşkilatın ciddi şekilde üzerinde çalıştığı alanlardan birisi de suni akıl programı. Suni (yapay) zeka diye nam salmış konu. Bu konu üzerinde tüm dünyanın çalıştığı malum… Ciddi ülkelerin hepsi de bu konuya büyük yatırımlar yapıyor. Kamuoyuna yansıyan haberlere fazla itibar etmeyin, gelişmiş ülkelerin hepsi de bu konuda büyük yatırımlar yapıyorlar ama gizli şekilde.
Suni zekanın önemine biraz sonra temas edelim, öncelikle “dünya suni zeka üzerinde çalışırken, teşkilat neden suni akıl üzerinde çalışıyor?” sorusunu cevaplayalım.
Muhakeme, kıyas, analiz, sentez gibi metotları kullanan zeka değil akıldır. Akıl bu metotlarla bilgiyi yoğuruyor, bilgiden yeni bilgiler üretiyor, bilgileri kategorilere ayırıyor, sonuçlara ulaşıyor vesaire. Tüm bunları yapan zeka değil, akıldır. Zeka yeni şeyler keşfedip bırakıyor, zekanın keşfettiği bilgi ve fikri değerlendiren akıldır. Bu sebeple teşkilat, üzerinde çalışılması gerekenin zeka değil, akıl olduğuna inanıyor. Zaten suni zekanın üretilebileceğine inanmıyor. TEŞKİLATIN BAŞARAMADIKLARI-3-SUNİ AKIL PROGRAMI yazısına devam et

TEŞKİLAT İSLAM ÜLKELERİNDE HASSASİYET HARİTASI ÇIKARIYOR

TEŞKİLAT İSLAM ÜLKELERİNİN HASSASİYET HARİTASINI ÇIKARIYOR
Tüm İslam coğrafyasının hassasiyet haritası çıkarılacak. İslam coğrafyasındaki tüm projeksiyonlar bu harita üzerinden hazırlanacak ve tüm projeler bu çerçevede uygulanacak. Türkiye milletlerarası tüm konuşmalarında İslam hassasiyet haritasını esas alacak, her İslam ülkesi konuşma metninde kendi hassasiyetlerini görecek. Böylece tüm İslam aleminin kalbi İstanbul’da atacak.
İslam coğrafyası kavim haritası üzerinden altı bölgeye ayrıldı. Türk dünyası, Arap dünyası, Hint dünyası, Malay dünyası, Siyahi Afrika ve balkanlar. Arap dünyası için Mısır’ın başkentinde istasyon kuruldu ve çalışmalarına başladı. Balkanlar için Bosna-Hersek’in başkentinde kuruluş tamamlandı, çalışmalara yeni başlıyorlar. Türk dünyası için Özbekistan’da istasyonun kuruluş çalışmaları devam ediyor. Hint dünyası (Hindistan, Pakistan, Bangladeş) için Hindistan’da istasyonun bu yıl içinde kurulması planlanıyor. Malay dünyası için Endonezya veya Malezya’da gelecek yılın ilk çeyreğinde kuruluş çalışmaları başlamış olacak. Siyahi Afrika için istasyon Nijerya’da kurulacak, önümüzdeki yılın ortalarına doğru kuruluş çalışmaları başlayacak.
Bunların dışında Müslümanların azınlık olduğu bölgeler içinde planlamalar yapılıyor. Mesela Avrupa ve Amerika kıtası için birer istasyon kurulması düşünülüyor, bu istasyonlar, orada yaşayan Müslümanların hassasiyet araştırmalarını yapacak. TEŞKİLAT İSLAM ÜLKELERİNDE HASSASİYET HARİTASI ÇIKARIYOR yazısına devam et

TEŞKİLAT ABD SEÇİMLERİNDE SOSYAL MATEMATİĞİ UYGULAYACAK

TEŞKİLAT ABD SEÇİMLERİNDE SOSYAL MATEMATİĞİ UYGULAYACAK
Teşkilat batı ülkelerinde sadece ABD de sosyal matematiği uygulamak için altyapı çalışmalarına başladı. Önümüzdeki seçime yetişmesi sözkonusu değil tabii ki ama yavaş yavaş altyapıyı kuruyor. Bir düşünce kuruluşu kurdu ve onun üzerinden sahaya girdi.
ABD büyük bir ülke… Nüfusu büyük ama coğrafyası nüfusundan daha büyük… Hassasiyet haritası, hassasiyet katsayıları, hassasiyet değerleri, denklem havzaları ve daha birçok konuyu ABD sathında araştırmak fevkalade zahmetli ve maliyetli bir iş… Fakat ABD de bazı şeyler daha kolay, mesela kayıtlılık oranı daha fazla, sosyal verilerin birçoğunu istatistiklerde bulmak mümkün, Türkiye’de büyük çapta insan ve mali kaynak ayırmak zorunda olduğunuz birçok konuyu ABD de istatistiklerde bulabilirsiniz. TEŞKİLAT ABD SEÇİMLERİNDE SOSYAL MATEMATİĞİ UYGULAYACAK yazısına devam et

SOSYAL MATEMATİK-7-DENKLEM NASIL KURULUR?

SOSYAL MATEMATİK-7-DENKLEM NASIL KURULUR?
Önce denklemin havzası belirlenir, sonra bu havzadaki denklem çeşidi… Nihayet denklem amacı tespit edildiğinde, denklem kurmanın dış şartları gerçekleştirilmiş (elde edilmiş) olur, denklem kurmaya bundan sonra başlanır.
Denklemin iki sabiti vardır, biri eşitliğin sağındaki rakam, diğeri de denklemin kuruluş amacıdır, yani hitap (veya etki) kitlesi. Hitap kitlesi eşitliğin solunun başına, elde edilmek istenen netice de eşitliğin sağına yazılır, bundan sonrası denklem kurma işidir.
Mesela işçilere hitap edilecek veya işçiler için bir konuşma veya onlar için bir uygulama yapılacak… İşçiler başa yazılır, boşluk bırakılır, eşitlik yazılır ve eşitliğin sağına da “bir” eklenir. Soru, denklemin bu halidir, cevap ise bu denklemin kurulması yani tamamlanmasıdır. SOSYAL MATEMATİK-7-DENKLEM NASIL KURULUR? yazısına devam et

SOSYAL MATEMATİK-6-DENKLEM HAVZALARI

SOSYAL MATEMATİK-6-DENKLEM HAVZALARI
Türkiye’deki toplumsal hayat, kapalı havzalar oluşturmuş durumda. Toplum, hayatın pratiği içinde ayrışmamış olmasına rağmen kapalı havzalar var. Bu durum çok enteresan, aynı işyerinde çalışan, komşu olan, günde birkaç defa görüşmek durumunda kalan insanlar bile mesela farklı siyasi havzalarda iseler birbirlerinden etkilenmiyorlar, birbirinin kaynaklarını (kitap, gazete, televizyon) takip etmiyorlar, birbirinin havzasındaki gelişmelerden haberdar olmuyorlar, haberdar olduklarında anlamıyor veya kabul etmiyorlar.
Ülkede ayrı kentler, kasabalar, köyle kurulmuş olmasına rağmen (bu durum sadece alevi ve Kürt köyleri şeklinde doğal olarak var) maddi duvarlardan daha sert, daha yüksek, daha sağlam ve geçirgen olmayan zihni duvarlar, bariyerler, hassasiyetler var. Bir siyasi havza, diğer siyasi havzadaki gelişmelerden haberdar olmuyor, haberdar olabilmesi için kamuoyuna güçlü şekilde gelmesi gerekiyor. Mesela ulusal gazetelerde yayınlanacak kadar gündemi işgal etmesi bekleniyor. Oysa toplumsal gelişmeler, derinden başlıyor, ciddi bir aşamaya gelene kadar gündem oluşturmuyor. Dolayısıyla da farklı siyasi havzalar birbirinden haberdar olmuyor, bazı haberleri ise “istihbarat” çalışması sonucu bulmuş gibi kamuoyuna yansıtıyorlar. Çünkü bir siyasi havza mensubunun diğer siyasi havzadan bilgi alabilmesi, istihbarat çalışması yapmayı gerektirecek kadar birbirinden uzaklaşmış durumdadır. SOSYAL MATEMATİK-6-DENKLEM HAVZALARI yazısına devam et

SOSYAL MATEMATİK-4-HASSASİYET (DENKLEM) KATSAYILARI

SOSYAL MATEMATİK-4-HASSASİYET (DENKLEM) KATSAYILARI
Denklemde kullanılan bir hassasiyetin (ögenin) iki katsayısı vardır. Birinci katsayı, hassasiyetin derecesini gösterir, ikinci katsayı ise o hassasiyete sahip insan sayısını (yaklaşık olarak) gösterir. Hassasiyetler rakam değil harf ile gösterilir, bunların katsayılar birbiriyle çarpılır ortaya çıkan çarpım sonucu harfin yerine yazılır. Katsayılar denklemde, ait oldukları hassasiyeti gösteren harfin sol üst köşesine ve sağ üst köşesine yazılır. Derece katsayısı sol üst köşeye, ikinci katsayı (mensubiyet katsayısı) sağ üst köşeye yazılır.
Hassasiyet derecesini gösteren katsayı, on üzerinden değerlendirilir, sıfırdan ona kadar bir sayı verilir, bu sayı derece katsayısı olarak kabul edilir. Derece katsayısı nasıl tespit edilir? Bu katsayı, hassasiyet haritası çalışmasında elde edilir. SOSYAL MATEMATİK-4-HASSASİYET (DENKLEM) KATSAYILARI yazısına devam et

SOSYAL MATEMATİK-3-SOSYAL MATEMATİĞİN DENKLEM TEKNİĞİ

SOSYAL MATEMATİK-3-SOSYAL MATEMATİĞİN DENKLEM TEKNİĞİ
Sosyal matematik, temelde, sosyal verilerin, sosyal olayların, sosyal sonuçların denklemidir. Tüm sistem, denklemler üzerinde kurulmuştur, denklemlerde eşitliği sağlayan “sağ” taraf, sadece sıfır olarak kabul edilmemiştir, üç ihtimal mevcuttur, bir, sıfır, eksi bir… “Bir” eşitliği, “kar denklemidir”, sosyal matematik veya sosyal matematikçiler bu denklemi gerçekleştirmek için çalışır. Denklemin sol tarafındaki işlemin sonucu, bir ve daha yüksek bir sayıya ulaştığında, denklem kurulabilmiş demektir. Denklemdeki işlemlerin sonucu birden ne kadar yukarıda çıkarsa, o kadar iyi bir denklem kurulmuş olur. “Sıfır” eşitliği, etkisiz denklemdir. En çok kullanılan denklem de budur çünkü hayatta her anı doldurmak, her gün etkili yaşamak imkansızdır. Bu denklem etkisiz olduğu için, şartlar uygun olmadığında veya şartlar aleyhe olduğunda (kar denklemini kurmak imkansız olduğunda) bu denklem kullanılır. Kısaca, bir şey söylemeden konuşmak gerekirse bu denklem kurulur, hem konuşulmuş olur hem de bir şey söylenmemiş olur. Buna, kulislerde, Demirel denklemi de denmektedir. “Eksi bir” denklemi, zarar denklemidir. Denklemin sonucu, eksi birden ne kadar aşağıya iniyorsa, zarar o kadar artar. Bu denklemler üzerinde çalışılır ama denklemin zararından korunmak için… Bu denklemin tek kullanım alanı vardır, rakiplerin bu denkleme düşmesi istenir ve bunun için gerekli hassasiyet baskıları yapılır. Rakipleri “zarar denklemine” düşürmek, kendinize “kar denklemi” kurmaktan daha iyidir. CHP zarar denklemine düşmekten kurtulamıyor, çünkü denklemi bilmiyor. SOSYAL MATEMATİK-3-SOSYAL MATEMATİĞİN DENKLEM TEKNİĞİ yazısına devam et

TEŞKİLAT SOSYAL MATEMATİK BİLİMİNİ KURDU

TEŞKİLAT SOSYAL MATEMATİK BİLİMİNİ KURDU
Hassasiyet haritası müthiş bir projeydi. Toplum sürekli araştırıldı, her yönden sondajlar yapıldı, her alanda ince çalışmalara imza atıldı. Toplumda olduğu bilinen, zannedilen, tahmin edilen tüm hassasiyetler baştan sona tarandı. Önce genel hassasiyet haritası çıkarıldı, sonra toplum guruplara ayrıldı, her gurup için alt haritalar hazırlandı. Guruplara göre hassasiyet katsayıları oluşturuldu, hassasiyet noktaları arasında korelasyonlar kuruldu, birbirini etkileyen, birbirinden etkilenen hassasiyetler tespit edildi, hassasiyet zinciri meydana getirildi ve nihayet hassasiyet denklemleri oluşturuldu.
Hassasiyet denklemleri… İşte işin sırrı burada, hassasiyet denklemi denilen olay, “sosyal matematik” ismini verdikleri yeni bir bilim dalını oluşturdu. Teşkilat bu çalışmaya başladığında, sosyal matematik gibi yeni bir bilim dalının ortaya çıkacağını hayal bile etmemişti. O kadar dikkatli ve ayrıntılı çalıştılar ki, ortaya çıkan eser, yeni bir bilim dalı haline geldi. Dünya hala bu bilimden haberdar değil, çünkü sosyal matematiği piyasaya sunmadılar, “stratejik bilim” olarak kodlayıp gizli tuttular ve sadece kendileri kullanmaya devam ettiler. TEŞKİLAT SOSYAL MATEMATİK BİLİMİNİ KURDU yazısına devam et

TEŞKİLAT HASSASİYET HARİTASI OLUŞTURDU

TEŞKİLAT HASSASİYET HARİTASI OLUŞTURDU
Teşkilatın en pahalı projelerinden birisi hassasiyet haritasıydı. Bu çalışma için bu güne kadar binlerce kamuoyu araştırması yapıldı, bu araştırmaların amacı piyasadan gizlenmek için siyasi araştırmalar olarak lanse edildi. Araştırmaların hemen hemen hepsinde “bu hafta sonu seçim olsa kime oy verirsiniz?” sorusu da vardı ve kamuoyu bu sorunun cevabına kilitlendi. Araştırmaların hepsi kamuoyuna çıkmadı ama gizli kalanlarda da aynı soru vardı, kamuoyuna sızar diye sürekli bu kamuflaj uygulandı.
Siyasetçiler, gazeteciler, düşünce ve bilim insanları bu kamuflaja aldandı. Bazı araştırmalar “sosyal değer araştırması” olarak kamuoyuna yansıdı ama hiç kimse “hassasiyet araştırması” yapıldığını, bir harita hazırlandığını farketmedi. Türkiye’nin “akıl yaşı” gerçekten düşük, bilim adamları, düşünce adamları, gazeteciler, muhalefet partisi lider ve kadroları, hepsi masalarında bulunan araştırmaya, “bakmaları gereken noktadan” bakamadı. Gerçekten Türkiye’de akıl hacmi (veya yaşı) biraz ileri olanlar her şeyi yapabiliyorlar. Teşkilat bunu farkettiği için, aslında gizli çalışmıyor fakat ince kamuflajlar kullanıyor. Ülkenin akıl yaşının biraz üzerinde iş yaptığınızda, meydana çıkıp “ben şu işi yapıyorum” diye bağırsanız bile kimse inanmıyor. Bir ülkenin ufku, o ülkede yapılabilecek işler için en geçerli ve güvenli kamuflajdır. TEŞKİLAT HASSASİYET HARİTASI OLUŞTURDU yazısına devam et