Etiket arşivi: SOSYAL MATEMTİK

SOSYAL MATEMATİK-5-HASSASİYET DEĞERLERİ

SOSYAL MATEMATİK-5-HASSASİYET DEĞERLERİ
Hassasiyet değerleri, eksi, sıfır, artı şeklindedir. Hassasiyetler, bu değerlerini, denklem havzalarına, denklemin amacına, denklemi kimin kurduğuna göre alır. Mesela Akparti için kurulan “kar” denklemlerinde, CHP tabanının hassasiyet değerleri “negatif” olarak alınır ama CHP için kurulan “kar” denklemlerinde aynı hassasiyetler “pozitif” değer alır.
Hassasiyet değerleri denklemin zor konularından biridir. Katsayı konusu önemlidir ama katsayılar araştırma sonucu elde edildiği için zaten mevcuttur, mevcut olmalıdır. Fakat hassasiyet değerleri sabit değildir, denklem nasıl kurulmak isteniyorsa ona göre değer tespit etmek gerekir. Zaten denklem kurabilmek, aslında hassasiyet değerlerini doğru tespit etmeyi gerektirir.
Sosyal matematikte denklem kurmak, hassasiyet değerlerini doğru ve denklem ögelerinin miktarını isabetli belirlemektir. Bunları doğru belirleyebilmek için, denklem havzasını iyi analiz etmek gerekir, bununla birlikte denklem amacı gözden kaçırılmamalıdır. SOSYAL MATEMATİK-5-HASSASİYET DEĞERLERİ yazısına devam et