Etiket arşivi: STRATEJİK İSTİHBARAT

DÖRT ADET KİTAP BASILDI

Fikirteknesi yayınevi kitap basmaya devam ediyor, ayda dört adet kitap basma programımız aksamadan sürüyor.

Temmuz ayındaki dört adet kitap basıldı, kitapların isimleri şöyle;

1-Aklın sınırları (Haki DEMİR)
2-İnsan ahlak hukuk (Haki DEMİR)
3-Matematik-1-Matematik ve Varlık (Haki DEMİR)
4-Müslüman şahsiyetin yeniden inşası (Haki DEMİR)

Haziran ayında basılan dört kitabımız şunlardı;

1-Modernist saldırı gelenekçi direniş (Atilla Fikri ERGUN)
2-Necip Fazıl (Haki DEMİR)
3-Büyük Doğu Devleti-2-Nakibü’l Eşraf teşkilatı (Hamza KAHRAMAN)
4-Büyük Doğu Devleti-3-Başyücelik Akademyası (Hamza KAHRAMAN)

Ağustos ayında basılacak kitaplar inşallah şunlar olacak;
DÖRT ADET KİTAP BASILDI yazısına devam et

TEŞKİLATIN STRATEJİK İSTİHBARAT DEVRİMİ-2-SENTEZ YÖNTEMİ

TEŞKİLATIN STRATEJİK İSTİHBARAT DEVRİMİ-2-SENTEZ YÖNTEMİ
Sentez yöntemi… İşin sırrı aslında burada… Stratejik istihbaratın esası denklem kurmaktır. Sırrı ise denklemin nasıl kurulacağında, yani sentezde, sentezin kıvamında…
Teşkilatın geliştirdiği sentez yöntemi, stratejik istihbaratta müthiş adımlar atılmasını, büyük mesafeler alınmasını sağladı. Sentez ögelerinin bir kısmı eski denklem ögelerinden farklı. Teşkilatın sentez yönteminin temel farklılığı da zaten kullandığı farklı ögelerden kaynaklanıyor.
Birkaç örnekle konuyu açıklamaya çalışayım. Tamamını anlatmam zaten sözkonusu değil.
Yeni sosyoloji biliminden aldığı ögelerden birisi, sosyal süreçlerin hız denklemi. Sosyal süreçlerin hız denklemi, eski sosyolojide farklı, istihbarat servislerinin çoğunluğu hala eski sosyal süreç hız denklemini kullanıyor. Bu sebeple de öngörüleri yanlış çıkıyor, çünkü sosyal süreçlerin hızı aşırı derecede arttı. Sosyal süreçlerin hızının arttığını herkes biliyor çünkü herkes görüyor fakat yeni hız denklemini kimse kuramadı. Kuramamalarının sebebi ise malum, eski sosyolojiyi kullanıyorlar. TEŞKİLATIN STRATEJİK İSTİHBARAT DEVRİMİ-2-SENTEZ YÖNTEMİ yazısına devam et

TEŞKİLATIN STRATEJİK İSTİHBARAT DEVRİMİ-1-

TEŞKİLATIN STRATEJİK İSTİHBARAT DEVRİMİ-1-
Stratejik istihbarat çalışmaları çok zor, sayısız bilgi alanından bilgiyi toplanması ve bunların değerlendirilmesi gerekiyor ki, insan aklı dayanmaz. Bilginin çeşitliliği, sayısı, kıymeti ayrı ayrı değerlendirilmeli, her biri için ayrı formülasyonlar (veya denklemler) oluşturulmalı, sonra da bunlar arasındaki mimari örgü gerçekleştirilmelidir.
Stratejik istihbarat, istihbarat faaliyetleri içinde en önemlisidir. Önemli olması, biraz da zorluğundan kaynaklanıyor. Stratejik istihbarat çalışması her gizli servisin maharetle yapabildiği bir tür değil. Hepsi yapmaya çalışıyor, hepsi bu alana ciddiyetle eğiliyor ama hepsi aynı sonucu ve verimi elde edemiyor. Bir konuda, netice alacak stratejik istihbarat çalışması yapabilmek için binlerce denklem kurmak, bunlardan elde edilecek sonuçların sağlamasını yapmak, her denklemin sonuçlarıyla üst seviye yeni denklemler kurmak gerekiyor. Bu şekilde piramidi oluşturmak ve piramidin zirvesinde bulunan nihai sonucu (verimi) doğru elde etmek şart…
Teşkilat, stratejik istihbaratta yaptığı devrim ile bu hesaplama yöntemlerini değiştirdi. Değişiklik, bir taraftan bilgi miktarı ve çeşidini azaltırken diğer taraftan hesaplama (değerlendirme) yöntemlerini kolaylaştırdı. Başka istihbarat örgütlerinin altı ayda yaptığı bir stratejik istihbarat çalışmasını, bir haftada yapacak hale geldi. Evet, bu gerçekten bir devrim… TEŞKİLATIN STRATEJİK İSTİHBARAT DEVRİMİ-1- yazısına devam et

TEŞKİLAT, STRATEJİK İSTİHBARATTA DEVRİM YAPTI

TEŞKİLAT STRATEJİK İSTİHBARATTA DEVRİM YAPTI
Teşkilat elde ettiği bilgileri ham haliyle kullanmaktan hoşlanmaz. Mutlaka yeni metotlar geliştirmek ister ve bu yönde sürekli çalışır. En büyük hamlelerinden birisi de stratejik istihbarat konseptinde devrim yapacak yeni metotlar geliştirmesidir.
Stratejik istihbarat, istihbaratın ruhudur. Stratejik istihbaratta kötü olan gizli servisler, dünyada rekabet etme imkanına sahip değildir. Her gizli servisin en büyük yatırımlarından birisi de “stratejik istihbarat” alanındadır.
Stratejik istihbarat, bilgi elde etmekten daha çok bilginin denklemini kurmakla ilgilidir. Bu günün dünyasında bilgi çok… “Açık kaynaklardan” elde edilen bilgi bile stratejik istihbarat için kafi. Zaten istihbarat, zannedildiğinin aksine ajanlık (bilgi toplama) işi değil, bilgiyi yoğurma, işleme, kullanılabilir hale getirme, hedefi tespit etme işidir. Gizli kaynaklardan (ajan vesaire gibi) elde edilen bilgileri bile doğru denkleme yerleştiremezseniz, istihbaratta başarılı olamazsınız. Dolayısıyla istihbarat işi, farklı bir “düşünce tarzı”dır.
Stratejik istihbaratta bu güne kadar kullanılan malzemeler ve düşünce tarzı, teşkilatın ihtiyaçlarını karşılamıyordu. Hem malzemelerde hem de düşünce tarzında pek çok eksiklik vardı. Teşkilat bu eksiklikleri, sosyal matematik ve yeni sosyoloji bilimindeki başarılarıyla gördü ve karşıladı. Başka bir şekilde söylemek gerekirse, teşkilatın stratejik istihbaratta devrim yapması, sosyal matematik ve yeni sosyoloji bilimi ile gerçekleşti. TEŞKİLAT, STRATEJİK İSTİHBARATTA DEVRİM YAPTI yazısına devam et