Etiket arşivi: TENKİT DİLİ

POLEMİK MEYDANI-3-TENKİT DİLİ VE ÜSLUBU

POLEMİK MEYDANI-3-TENKİT DİLİ VE ÜSLUBU
Polemik meydanında yoğun tenkit yazıları yazan Alihan Haydar’ı ilgi ve dikkatle izliyoruz. Kıvrak zekasının keşif ve deşifre ettiği konuları zevkle okuyoruz. Gerçekten Türkiye’nin böyle bir kaleme ihtiyacı var. Sadece Alihan Haydar değil, polemik meydanı sitesindeki yazar arkadaşların tamamını tebrik ve takdir etmek ihtiyacı duyuyoruz.
Son zamanlarda Alihan Haydar yoğun şekilde tenkit yazıları yazıyor. Yazıları iki cihetten tetkik etmek gerekiyor, muhteva ve dil (ve üslup)… Bu yazının konusu ise, dil ve üslup meselesi…
Haklı olmak, hoyrat ve kuralsız davranmayı gerektirmez. Yanlışı tespit etmek, yanlışı yapan üzerinde her türlü tasarrufta bulunmak veya ceza vermek hakkını kazandırmaz. Alihan Haydar’ın tespit ettiği yanlışlıklar, gerçekten tahammülü çok zor cinsten… İnsanın bağırası geliyor o yanlışları görünce ama tefekkür gücü, meseleyi belli bir sınırda tutma ama aynı zamanda da etkili bir tenkit yapabilme imkanı oluşturur. Alihan Haydar’ın zeka seviyesi ve tefekkür mahareti bunu yapacak güçte ama nedense öfke dilini de kullanıyor.
Hoş olmadığını kabul etsek de hakkını teslim babında söylemek gerekirse, “öfke dilini” onun kadar ustaca kullanan başka birine rastlamadım. Tenkitlerinde kullandığı öfke dili, özellikle de misallerde o kadar ağır bir tesire sahip ki, muhatabının aklını, zihnini ve hatta kalbini sarsıyor. Bu istidattan istifade edilmesi gerekiyor, mutlaka uygun mevkide istihdam edilmeli. Yeni Şafak Gazetesinde Salih Tuna ve Star Gazetesinde Ahmet Kekeç’in yapmaya çalıştığı iş için çok isabetli birisidir. Salih Tuna ve Ahmet Kekeç, Kemalist cenaha karşı polemik yazısı yazmaya çalışıyor, Alihan Haydar ile onları mukayeseli okumayı tavsiye ediyorum insanlara. Alihan Haydar’ın Müslüman yazarlara karşı değil de, Kemalist güruha karşı yazdığını düşünün, o muhteşem öfke diliyle kaleme alacağı tenkit yazıları harikulade olur. Zaten Türkiye’de herkes yanlış yerde duruyor. POLEMİK MEYDANI-3-TENKİT DİLİ VE ÜSLUBU yazısına devam et

ÜSLUBUMUZLA İLGİLİ AÇIKLAMA

ÜSLUBUMUZ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
İslamcılık tartışması ile ilgili yazılarımızda üslubumuza dönük bazı tenkitler ve teklifler var. Bu hususta bir açıklama yapmak ihtiyacı hasıl oldu.
Tenkitler şunlar; sert bir üslup kullandığımız, kırıcı olduğumuz, yer yer ağır bir dil kullandığımız ila ahir… Üslubumuzdan dolayı da tartışmaya katkı sağlama düşüncemizin tam olarak gerçekleşmediğini düşünenler var. Elektronik postaların umumi şikayetleri bunlar.
Öncelikle bir hususu beyan edelim; İslamcılık tartışması, taraf olduğumuz bir tartışmadır, tarafımız da İslamcılardır. Medyada ilk defa (muhtemel neticeleri bakımından) bu kadar verimli bir tartışma başladı. Bu tartışmaya ancak katkıda bulunmak niyetindeyiz, katkıda bulunmanın dışındaki tüm çabaları da lanetliyoruz. Bu tartışmanın, Müslüman için bir fikir sıçramasına vesile olacağını zannediyoruz ve bu zannın gerçek haline gelmesi için her Müslümanın bir şekilde katkıda bulunma mesuliyeti olduğunu düşünüyoruz. ÜSLUBUMUZLA İLGİLİ AÇIKLAMA yazısına devam et