MEKAN VE HAREKET

MEKÂN VE HAREKET Hareket, en basit fizik ifade ile varlığın konum değiştirmesidir. Bu tanımlama çabası hareketin mekâna nispetle yapılmasıdır. Varlık hareketin sonunda hareketin başlangıcındaki konumuna tekrar gelme imkânına sahiptir ve bu durumda mekâna nispetle hareket görünmemektedir. Bu durumda da hareket vardır ve fakat zamana nispetledir. Zira varlık hareket ettiği takdirde aynı zamanda aynı mekânda bulunabilme …

ZAMANSIZ HAREKET

ZAMANSIZ HAREKET Varlığın kesintisiz bir hareket içinde olduğu, hareketin durdurulamadığı, hareketin durması halinde varlığın varolamayacağı fizik olarak da anlaşılmıştır. Hareketin kesintisizliği sadece makrokozmosta değil aynı zamanda mikrokozmosta da vakidir. Mikrokozmostaki ilerlemelerin vardığı nokta, kuantum fiziğidir ve kuantum fiziği ise maddenin parçacıklardan değil alanlardan (kuantum alanlarından) meydana geldiği ve bu alanların ise mütemadi bir deveran (veya …

ZAMAN VE HAREKET-1-

ZAMAN VE HAREKET-1- Hem zaman olmayan iki işin önceki bitmeden sonraki gerçekleşmiyor. Önceki iş bitirilmeden beklendiği müddetçe sonraki işin gerçekleşmemesi, zamanın sabit akan bir muhteva olmadığını gösteriyor. İnsanın zaman ile kurduğu ilişki münferittir. Objektif zamanın akmaya devam etmesi ayrıdır ve her insan kendi zamanına sahiptir. Varoluşun sırrı zamanın muhtevasında mahfuzdur. Mazi, zamanın muhtevasında mahfuz olan …

ZAMAN

ZAMAN Zaman, varoluş sürecinin muhtevasıdır. Varlık, mekânın muhtevasında gizlidir ama varoluş süreci de zamanın muhtevasında mahfuzdur. Varoluş, mekânda mahfuz bulunan varlığa zamanın müdahale etmesi ile gerçekleşir. Mekânın muhtevasında mahfuz olan varlık, varolabilmek için zamanın müdahalesine muhtaçtır. Bu müdahale gerçekleşmediği takdirde varlık, mekânın muhtevasında gizli ve mahkûm olarak kalır, bil-kuvve vardır lakin tecessüm edemez, varolamaz. (En …