TAYYİP ERDOĞAN YORULDU MU?

TAYYİP ERDOĞAN YORULDU MU?
Yaklaşık on bir yıldır iktidarda, ondan önce belediye başkanı, ondan önce Refah Partisi il başkanı, daha genç yaşlarında teşkilatta görevli… Hatırladığımız kadarıyla liseden beri siyasetin içinde ve çok yoğun bir siyasi hayata sahip. Geçmiş bir tarafa, o zamanlar zaten gençti, gençken insan yorulmuyor. Şu son on bir yıl, ülkede yaptıklarına bakınca çok ciddi, çok hayati, çok tehlikeli bir dönem… Ve tabii ki çok yorucu…
Erdoğan gerçekten yoruldu mu? Bu soru önemli… Propaganda yapmak niyetinde değiliz, lehinde veya aleyhinde bir söz söylemek için zorlama yorumlara girmek niyetinde hiç değiliz. Soru, samimi şekilde düşünüldüğünde önemli.
Bu sorunun zihnimizde uçuşmaya başlaması, mahalli seçimlerle ilgili aday tespitindeki bazı noktalardan kaynaklandı. Seçim sath-ı mailine girilmesine rağmen, önceki seçimlerde gördüğümüz heyecan seviyesi ve hamle istidadı yok. Bazı adayların tespitine bakınca, işi “oluruna” bırakmış gibi görünüyor.
Gerçekten yorulmuşsa eğer, tedbir almalıyız. Erdoğan’ın yorulmuş olması ciddi bir meseledir. Her şeyi Erdoğan’a bağlamak gibi bir lider fanatizmimiz yok ama liderin ne kadar önemli olduğunu bilecek kadar da teşkilat meselesinden anlarız. Özellikle de Erdoğan gibi bir liderin kıymetini bilmemek ağyar işidir, biz böyle bir vefasızlık yapmayız.
Gelgelelim neticede insan… Yaşlanıyor, hastalanıyor, yoruluyor. Erdoğan yorulmuşsa eğer, bu bir zafiyet değil, tabii bir durumdur ve zaten bugüne kadar yaptığı işlerden dolayı mesuliyetini layıkıyla yerine getirmiş haldedir. Soruyu sormaktaki hassasiyetimiz anlaşılmalı, eğer yorulmuşsa, tedbir alınmalıdır.
Bu soruyu, özellikle de cemaat ile ilgili problemler başlamışken, cemaat Partiye karşı çirkin ve şiddetli bir kavga başlatmışken sormamızın özel bir sebebi yok. Bu kavgada benim tarafım açık ve net şekilde Erdoğan’dan yanıdır. Fakat Erdoğan yorulmuşsa, cemaatin karşısında da boşluğa düşme ihtimalimiz var ki, bu iyi haber değil.
Yaklaşık bir buçuk yıl sonra cumhurbaşkanlığı seçiminin olması, Erdoğan’ın Çankaya’ya çıkma ihtimali biraz ferahlatıyor. Çankaya nispeten daha az yorucudur. Fakat bazı günler haline bakınca fazla yorgun görünüyor. Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar dinç ve dirayetli şekilde devam edebilir mi, seçim maratonunu yüksek heyecan katsayısıyla yürütebilir mi sorularının cevabını merak etmiyor değiliz. Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce mahalli seçimler, ondan sonra da milletvekili seçimleri olduğu hatırlanırsa, hiç de yorulacak bir zaman diliminde değiliz.
Akparti’nin tüzüğündeki üç dönem şartından dolayı, önümüzdeki genel (milletvekili) seçimlerinde çok sayıda parti üst kadrosu siyaset dışı kalacak. Gerçi milletvekili olamamak siyaset dışı kalmayı gerektirmez, siyasetin ve bürokrasinin çok sayıda kadrosu var, bir yerlerde istihdam edilmesi mümkün. Milletvekili olamamak bakan olmayı engellemese de, fiili olarak üç dönem şartı bakanlık kadrolarına da teşmil edilirse, ciddi sayıda parti kadrosunun siyaset dışı kalması veya siyasetteki tesirini ve ağırlığını kaybetmesi ihtimali açık.
Tüzük gereği olsa da, resmi bir tasfiye manasına gelecek olan bu durum, partinin yeniden inşa edilmesini gerektirir. Belki de tüzükteki üç dönem şartı partiyi yeniden inşa etmek için iyi bir fırsattır. Öyle ya da böyle, yaklaşık bir buçuk yıl sonraki milletvekili seçiminde partinin yeniden inşa edilmesi gerekecek. Partiyi yeniden inşa etme düşüncesi varsa zaten anlaşılabilir bir durumla karşı karşıyayız, böyle bir düşünce yoksa partinin yeniden inşa edilmesi meselesi kaçınılmaz olarak gündeme gelecek.
Bu kadar kritik bir geçitte Erdoğan’ın yorulmuş olması fevkalade problemler üretir. Ümit ve temennimiz odur ki, parti yeniden inşa edilene kadar sıhhat ve diriliğini muhafaza etsin. Eğer bu geçidi aşarken dinç bir beden ve kafaya sahip olmazsa, işimiz zor demektir. Yeterince endişe verici bir durum değil mi?
Halk nezdinde itibarı yüksek bir lideri tasfiye etmek zordur. Türkiye’de Erdoğan’ı tasfiye edecek parti içinde veya dışında bir güç merkezi yok. Fakat Erdoğan’ı tasfiye etmeyi hayal eden çok sayıda güç merkezi olduğu vaka… Tam bu noktada bir problem var; Erdoğan yorulmuşsa, gücünün zirvesinde olmasına rağmen, tehlikeli hamlelerle karşılaşma ihtimali var. Bir lideri tasfiye edemeyen güçler, o liderin zafiyetini bekler. Erdoğan’ın zafiyet göstermesini bekleyen çakalların sayısı çok…
Allah, Erdoğan’a önce istikametinde sebat, sonra sıhhat ve kudret versin. Yorulduğuna dair bazı zanlarımızın yanlış çıkmasını şiddetle arzu ederiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.