Tefekkür Davetiyesi

Erkek-kadın ilişkilerinde sınır nedir?
Sosyal hayatta ve sosyal medyada kadın?
Tesettür (her iki cins için) nasıl olmalıdır? Ölçüsü nedir?
Kadının çalışması caiz midir? Caizse hangi ortamlarda çalışabilir?
Ve bu bağlamda sorulabilecek her türlü soru…

Yukarıda sorduğumuz soruların hepsi ayet ve hadislerden iktibasla cevaplandırılabilecek sorulardır. Ayrıca verilen cevapların üzerinde detaylı izahlar da yapılabilir. Ki fukahamız bu işi layıkıyla yapmışlar ve hayat sahasının her karışında sorunlara çözüm, sorulara cevap üretmişlerdir.

Haddimiz ve salahiyetimiz olmayan bir işe kalkışıp burada bu soruların cevaplarını müzakere edecek değiliz.

Yalnızca bir kardeşiniz olarak aşağıda ifade ettiğim hakikat etrafında sizlere birer tefekkür davetiyesi takdim ediyorum.

Cenab-ı Hakk, ümmet kadrosunun en hayırlı erkekleri, sadakat timsali Hz. Ebu Bekir’in (ra), edep-haya kürsüsünün hatibi Hz. Osman’ın (ra), kalem-kelam sahibi, ilmin katibi Hz. Ali’nin (ra) ve “Gençliğimiz de geleceğimiz de İslam’a feda olsun, ömür ve ölüm Allah adına İslam içindir” diyebilen Musab’ların ve Yasir’lerin (r. anhum) aralarında bulunduğu erdemli insanlar topluluğu sahabe efendilerimize hitaben ümmet kadrosunun en hayırlı kadınları (bütün Müslümanların anneleri olmaları sebebiyle mahremiyet ve fazilet bakımından ayrı bir yere sahip olan) iffet abidesi Hz. Aişe’den (r. anha), cefa ve meşakkat zamanlarının refikası Hz. Hatice’den (r. anha), Hafsa’lardan ve Ümmü Seleme’lerden (r. anhünne) yani Hz. Muhammed’in (sav) eşlerinden bahisle “Peygamber eşlerinden bir şey isteyeceğiniz zaman perde arkasından isteyin, bu sizin ve onların kalpleri için daha temizdir.” (Ahzab/53) buyurdu.

Hiç şüphesiz bu konu etrafında söylenebilecek tek ayet bu değil, asrı saadetten nakledilebilecek tek olay da bu değil. Bu konuda müktesebat oldukça geniş. Lakin sözü uzatmayacağız.

Şimdi 2 soru daha;
1-) Var mı sahabe efendilerimizden daha hayırlı erkek?
2-) Var mı ezvâc-ı tahirât annelerimizden daha hayırlı kadın?

Ezcümle yukarıda takdim ettiğimiz tefekkür davetiyemize icabet ettiğiniz takdirde yazımızın başında sorduğumuz soruların ve bu bağlamda sorulabilecek her türlü sorunun cevabını fetva makamının en ehil müftüsü; “vicdan”da bulabilirsiniz. Yeter ki onun sesine kulak tıkanmasın.

Vesselam.

Twitter: hamitdemir8

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.