TERKİP VE İNŞA DERGİSİ 3. SAYISI POSTAYA VERİLDİ

Terkip ve İnşa dergisi 3. sayısı postaya verildi. Abonelerimize ve bazı kuruluşlara gönderildi. Dergiyi isteyenlerin abone olması gerekmektedir.

3. SAYI FİHRİSTİ

Takdim Editör 2
İlim irfan tefekkür Haki Demir 3
İlim-İrfan-Tefekkür Üçgeninde
İslam Medeniyetinin Yedi Kurucu Kavramı Atilla Fikri Ergun 6
Mutlak İlim Nispi İlim İbrahim Sancak 11
Bilgi ve fikir Ebubekir Sıddık Karataş 14
İki yol ilim ve irfan Abdullah Tatlı 16
Bilgi telakkimizin marazları Metin Acıpayam 18
Dehaları istihdam eden mecra tasavvuf Hamza Kahraman 20
Uygarlık denilen vahşet Ali Yurtgezen 23
Evvel yoğ idi işbu medeniyet kavramı Tanzimat’ta çıktı Ahmet Doğan İlbey 26
Medeniyet Hamlesi: Oluşumu/Karşılaştırması/Bileşenleri Memduh Atalay 29
Kaos çağında tefekkür Faruk Adil 31
Batının epistemolojik işgali Alihan Haydar 33
Oryantalist taarruz Ahmet Kamil Tuncer 35
Psikiyatri, parapsikoloji ve “ruhi ilimler” Selahattin Adanalı 37
Nevzat Tarhan ile Mülakat Metin Acıpayam 39
İstihbarat ve bilgi telakkisi Ahmet Selçuki 47
İslam medeniyet tasavvurunun irfan (ruh) cephesi A. Bülent Civan 49
Konferanslar Osman Gazneli 52

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.