TERKİP VE İNŞA DERGİSİ HAZIRLIKLARI

TERKİP VE İNŞA DERGİSİ HAZIRLIKLARI
Yaklaşık dört aydır kitap baskısıyla meşgulüz. Fikirteknesi külliyatından 85 adet kitabı bastık ve piyasaya sunduk. Şimdilik kitap baskısına ara verdik ve dergi çalışmalarına yoğunlaştık.
Dergimizin ismi inşallah “TERKİP VE İNŞA” olacak.
Dergi, aktüaliteye girmeyecek, İslam medeniyet tasavvuru ve inşası merkezinde yoğunlaşacak. Bu merkezde müşterek fikir üretimini gerçekleştirmek için çağrımız var.
Derginin on yıllık (120 sayılık) “mevzu haritası” hazırlandı. İlk bir yıllık (12 sayılık) mevzu haritası ise yazarlara, yazması düşünülenlere dağıtıldı. Tespit edemediklerimiz, keşfedemediklerimiz, özellikle de Fikirteknesi takipçileri için aşağıda yayınlıyoruz. Fikirteknesi takipçilerinden yazanların mutlaka bize ulaşmasını istiyoruz.

DERGİ TANITIM VE YAZI TALEP METNİ
İslam medeniyet tasavvuru ve inşası çerçevesinde, keşif ve telif çalışmalarınıza, “Terkip ve İnşa” isimli dergide yayınlamak üzere talibiz.

Bu çerçevede;
*Dergi tasavvurumuzla ilgili on yıllık “mevzu haritası” yayın kurulumuz tarafından tespit edilmiştir. Birinci yılın mevzu listesi aşağıdadır. “Mevzu haritası” ile alakalı tekliflerinizi bekliyoruz.
*Yayınevimiz (Fikirteknesi yayınları), şimdiye kadar 85 adet kitap basmış, basmaya devam etmektedir. Basılan eserlerin listesi aşağıdadır. Medeniyet tasavvuru ve inşa süreçleriyle ilgili kitaplarınızı basmak ve bu mevzuda bir “külliyat” oluşturmak için talibiz.
*Ekte gönderdiğimiz birinci yılın mevzu listesinin tamamı için yazı ve kitaplarınızı gönderebilirsiniz. Yazılar arşivlenmekte, derginin ilgili sayısı geldiğinde yayınlanmaktadır.
*Dergi, her sayıda bir “dosya mevzusu” olacak şekilde hazırlanmaktadır. Mevzu listesi, dosya konularını ihtiva etmektedir. Dergide ayrıca aktüel yazılar ve fikirler yayınlanacaktır.
*Derginin dosya konularıyla mahdut olmak üzere, sürekli üç sayıyı önceden hazırlamak çabası içindeyiz. Bu sebeple dosya konularımız (mevzu listemiz) ile ilgili yazılarınızı, derginin sayısından önce göndermenizi tercih ederiz.
*Her sayıda gündeme getireceğimiz dosya konusu ile ilgili en az bir kitap basacak ve dergiyle birlikte dağıtacağız. Dosya konusu ile ilgili kitap, yazarlarımızın telif eserleri olabileceği gibi, dergi için toplanacak olan yazıların fazla olması halinde müşterek kitap halinde de olabilir. Bu manada, dosya konuları ile ilgili telif eseriniz varsa haberdar etmeniz, yoksa yazacağınız bir veya birkaç yazıyı göndermeniz tercih edilir. Yazı sınırlaması bulunmamaktadır, dergi hacmini aşan yazılar kitap olarak basılacak ve dergiyle birlikte dağıtılacaktır.
*Her yıl Eylül ayı başında, bir sonraki yılın mevzu listesini yazarlarımızla paylaşacağız. Yıllık mevzu listesini oluşturmak için Ağustos ayında yazarlarımızla istişare edecek ve müşterek yol haritası çıkaracağız. Birinci yılın mevzu listesini, başlangıç olması cihetiyle hazırlamak durumunda kaldık. Yayın kurulumuz tarafından hazırlanan on yıllık mevzu haritası, bundan sonraki süreçlerde yazarlarımızla yapacağımız istişare ve müzakerelerle değişecek ve yenilenecektir.
*Yazılarınızla ilgili olan “yayınlanmış eserlerinizin” bilgileri ile temin edilecek noktaları bildirmeniz halinde (ki bildirmenizi tercih ederiz) yazınızın sonuna eklenecektir. Ayrıca bir defaya mahsus olmak üzere tüm eserlerinizi bildirmeniz, eserleriniz hakkında kısa tanıtım yazısı eklemeniz faydalı olacaktır. Diğer taraftan, yazılarınızla ilgili olarak, kadim müktesebatımızdaki alim, arif, mütefekkir şahsiyetleri ve eserlerini tavsiye etmeniz acil ihtiyaçtır.

FİKİRTEKNESİ YAYINLARI
HAKİ DEMİR
1-İslam Medeniyet Tasavvuru-1-Terkip ve Tefekkür
2-İslam Medeniyet Tasavvuru-2-İnşa Muhafaza Tecdit
3-İslam Medeniyet Tasavvuru-3-Şehir ve Medeniyet
4-Medeniyetin Göç Vakti
5-Anlayış ve Tefekkür
6-Zaman Mekan Varoluş
7-Hilafet Dört Halife ve Devlet İdaresi
8-İslam Maarif Anlayışı-1-Temel Telakki
9-İslam Maarif Anlayışı-2-Ruhi-akli süreçler
10-İslam ve Teşkilat
11-Karz-ı Hasen Müessesesi
12-Fethullah Gülen’in Fikir Hilesi
13-İnsan Zihninin Ana Haritası
14-İnsandaki İnkişaf Seyri
15-İnsanın Keşfi
16-Muhteşem Terkip, İnsan
17-Akl-ı Selimin Farkı
18-Akıl Nedir?
19-Aklın Teşekkül Süreci
20-Akıl İnşası-1-Nazariyat
21-Akıl İnşası-2-Tatbikat
22-Güçlü Akıl
23-Reşit Akıl
24-Şahsiyet
25-Şahsiyet Olamamış Kişilik Tipleri
26-Zeka Şahsiyet Hayat
27-Dirayet Mukavemet Hayat
28-Dirayet ve Mukavemetin Ruhi Kaynakları
29-İhtilal
30-İhtilal Liderliği
31-İkinci Kurtuluş Savaşları Çağı
32-Değişim Süreçlerinin Tabiatı
33-Değişim Devrim ve Sosyal Hareketler
34-Batı Çöküyor
35-Filistin Davası ve Büyük İsyan
36-İslam Birliğinin İçtimai Altyapısı
37-Büyük Kavga
38-Sistemin İdeolojik Sınırları
39-Siyasetin Patlaması
40-Türkiye Kendisiyle Hesaplaşıyor
41-Türkiye Yol Ayrımında
42-Düşünce ve Siyasetin Seviyesizliği
43-Düşüncenin Savruluşu
44-Dil Düşünce İdrak
45-Medeniyet Akademisi (Sadece dergi yazarlarımıza gönderiyoruz, satışı yok)

AHMET DOĞAN İLBEY
1-Aldatan Cumhuriyet
2-Kemalist Cumhuriyetin Zulümleri
3-Cumhuriyetin karanlık yılları
4-Bir hüzünkarın ömür defteri
5-Dil Kapısı’nda yazılanlar
6-Müslüman Doğulu’nun derunu
7-Millet üstüne düşünceler

İBRAHİM SANCAK
1-İslamcılık meselesi
2-Medyada tefekkür krizi
3-Şia ve İran’ın ihaneti
4-Tefekkür hamlesi
5-Ecel teri mi doğum sancısı mı?
6-Paralel örgüt mü, paralel din mi?

NURETTİN SARAYLI
1-Tefekkür krizi
2-Tefekkür ve hezeyan
3-İslamcılık tartışmasının haricileri
4-İhanet Şia’nın tabiatında var

FARUK ADİL
1-Batının iflası
2-Beyaz sayfa açmak zor
3-İhanet günlükleri

OSMAN GAZNELİ
Çocuklarda Akıl İnşası

AHMET SELÇUKİ
Devlet kuran teşkilat

SELAHATTİN ADANALI
Parapsikoloji ve paralel örgüt

ÖMER KARAYILAN
1-Hüznün hazinendir-Şiir
2-Pazartesi yalnızları-Şiir

MEMDUH ATALAY
1-Dünya Hali-Şiir
2-Halce-Şiir

NURİ YILDIZ
Not Düştüm Tarihe-1-
Not Düştüm Tarihe-2-
İnadına İnsanlık

HAMZA KAHRAMAN
Büyük Doğu Devleti-1-Umumi Çerçeve

METİN ACIPAYAM
Medeniyetimizin Büyük Dehası Necip Fazıl
Kurşunlanan Türkçe

ABDULLAH TATLI
1-Düşünce nedir
2-Düşünür kimdir

ALİHAN HAYDAR
Operasyon medyası

MUSTAFA KARAŞAHİN
1-Cemaat mi istihbarat örgütü mü?
2-Asırlık kavga devam ediyor
3-Akparti’nin Türkiye projesi

AHMET KAMİL TUNCER
Adanmış ruhların anatomisi

FATİH MEHMET KAYA
Türkiye’nin manzarası

*Ayrıca baskıya hazırlanan çok sayıda eser mevcuttur.

BİRİNCİ YIL MEVZU HARİTASI

BİRİNCİ SAYI
*Medeniyet hamlesi
-İslam medeniyet hamlesi başlatılmalıdır
-Medeniyet hamlesi nasıl başlatılmalıdır?
-Medeniyet hamlesi için ihtiyaçlar nelerdir?
-Medeniyet hamlesi için tefekkür mecrası nasıl açılır?
-Medeniyet hamlesi için tefekkür havzası nasıl oluşturulur?
-Medeniyet tasavvuruna giden yol neresidir?
-Medeniyet hamlesi için tefekkür sahasında seferberlik başlatılmalı mıdır?
-Tefekkür seferberliği için nasıl bir müesseseleşmeye ihtiyaç vardır?
-Tefekkür seferberliği için “mevzu haritası” nasıl çıkarılabilir?
-Medeniyet akademisi kurulmalı mıdır?
-Medeniyet hamlesi için devletin katkısı gerekir mi?
-Medeniyet hamlesini başlatmak için içtimai müesseselerin katkısı nasıl olmalıdır?

*Kitap mevzuu-Medeniyet Hamlesi-

İKİNCİ SAYI
*İslam Medeniyet Tasavvuru
-Yeniden medeniyet tasavvuruna ihtiyaç var mı?
-Yeni bir medeniyet tasavvuruna ihtiyaç var mı?
-Medeniyet tasavvuru geliştirilebilir mi, geliştirilmeli midir?
-Medeniyet tasavvurunun ana sütunları nelerdir?
-Medeniyet tasavvurunun çatısı nedir?
-Medeniyet tasavvurunun kaynakları nasıl tertip edilmelidir?
-Medeniyet tasavvurunun mecraları olan ilim, irfan, tefekkür kolları yeniden mi inşa edilmelidir?
-İlim, irfan, tefekkür mecraları nasıl ihya edilebilir?
-İlim, irfan, tefekkür mecraları medeniyet tasavvuruna nasıl katkıda bulunmalıdır?
-İlim, irfan, tefekkür mecraları medeniyet tasavvuru için ihtiyaç duyulan havzayı nasıl beslemelidir?
-Alim, Arif, Mütefekkir şahsiyet terkipleri nasıl olmalıdır?
-Dördüncü şahsiyet çeşidi olan “sanatkar” nasıl terkip edilmelidir?
*
-Medeniyet tasavvurunun “mana mimarisi” nasıl kurulmalıdır?
-Medeniyet tasavvurunun “mevzu haritası” nedir ve nasıl oluşturulmalıdır?
-Medeniyet tasavvuru için “müktesebatın tedvini” nasıl yapılmalıdır?
-Medeniyet tasavvuru için “ilimlerin tasnifi” yapılmalı mıdır?
-Medeniyet tasavvuru için “büyük terkip” nasıl kurulmalıdır?
-Mana mimarisi, mevzu haritası, müktesebat tedvini, ilimlerin tasnifi için “medeniyet akademisi” kurulmalı mıdır?

*Kitap konusu-Medeniyet tasavvuru-

ÜÇÜNCÜ SAYI
*İlim, irfan, tefekkür
-Bilgi telakkisi
-İlim telakkisi ve ilmi mecra
-İrfan telakkisi ve tasavvuf mecrası
-Tefekkür telakkisi ve tefekkür mecrası
-Temel telakkilerde eklektizm problemi
*
-Tefekkür krizi
-İlmi zafiyet
-İrfanın ricatı
*
-Tefekkür hamlesi nasıl başlatılır?
-Tefekkür mecrası nasıl açılır?
-Tefekkür havzası nasıl oluşturulur?
-Tefekkürde tertip nasıl sağlanır?
*
-Batı ilim telakkisi
-Batı tefekkür mecrası
-Felsefenin tek tefekkür mecrası olduğu vehmi
-Epistemolojik işgal

*Kitap mevzuu-İlim, irfan, tefekkür-

DÖRDÜNCÜ SAYI
*İslam ilim mecrası ve ilim anlayışı
-İslam’ın ilim telakkisi
-İslam ilim mecrası
-Pozitif bilim mecrasından farkları
-İslam ilim mecrasının kaynakları
-Bilgi kaynakları
-İdrak merkezi farklılıkları
-Akıl
-Akl-ı Selim
-Ruh
-Kalb
-Beyin
*
Bilginin İslamileştirilmesi mi İslam ilim mecrası mı?
Bilgi İslamileştirilebilir mi?
Hikmet başka kültür havzasında bulunursa ne yapılmalı?
Bilgi ithal edilebilir mi?
İlim ithal edilebilir mi?
Hikmet ithal edilebilir mi?
*
Batının epistemolojik evreni
Epistemolojik hegemonya
Epistemolojik hesaplaşmaya ne kadar ihtiyacımız var?

*Kitap: İslam ilim mecrası

BEŞİNCİ SAYI
*İlimlerin tasnifi
-İlimlerin tasnifini yeniden yapmalı mıyız?
-Dünya bilgi müktesebatını ihata edecek tasnif yapılmalı mı?
-İlimlerin tasnifi yapılmazsa ne olur?
-İlimlerin tasnifi ve bilgi telakkisi
-İlimlerin tasnifi ve ilim telakkisi
-İlimlerin tasnifi ve hikmet telakkisi
-İlimlerin tasnifi ve irfan telakkisi
-İlimlerin tasnifi ve medeniyet tasavvuru
-Bilgiye hükmetmeden medeniyet inşası mümkün mü?
*
-Bilgiye mühür vurmak; ilimlerin tasnifi
-Tasnif etmediğimiz bilgi bizim midir?
-Tasnif yoksa terkip mümkün müdür?
-Yerini bilmediğimiz bilgi faydalı olur mu?
-Tasnif yoksa “itimat” kaynakları mümkün müdür?
*
-Müktesebatın tedvini için tasnif ihtiyaç mıdır?
-İlimlerin tasnifi olmadan “mevzu haritası” çıkarılabilir mi?

*Kitap mevzuu: İlimlerin tasnifi

ALTINCI SAYI
*Terkip ilimleri
-Terkip ilimleri
-Terkip ilimleri neler olmalıdır?
-Terkip ilimleri kurulabilir mi?
-Terkip ilimleri ve ilimlerin tasnifi
-Terkip ilimlerinin kurulması ihtiyaç mıdır?
-Bilginin terkip edilmeye ihtiyacı var mıdır?
-Terkip ilimleri kurulmazsa eklektizm kaçınılmazdır
-Eklektizm kaçınılmazsa vahdet ve tevhid mümkün müdür?
*
-İhtisaslaşmada aşırıya gidildi mi?
-İhtisaslaşma bilgiyi dağıttı mı?
-İhtisaslaşmanın nihai menzili neresidir?
-Zaruret lüzum zarar üçgeninde ihtisaslaşma
-İhtisaslaşma ve bilgide kaos
*
-Tevhid şirk bilgi meselesi
-Tevhid vahdeti ilzam etmez mi?
-Tevhid ve vadet bilginin terkibini gerektirmez mi?
-Bilgi terkip edilmeden vahdete ve tevhide ulaşmak mümkün müdür?
-Cem etmek vahdet için kafi midir?
-Terkip ilimleri ve tetkik ilimleri
-Terkip ilimleri kurulmazsa tetkik ilimleri istikametsiz kalmaz mı?
*
-Terkip ilimleri üniversitesi
*Kitap mevzuu: Terkip ilimleri

YEDİNCİ SAYI
*Tetkik ilimleri
-Tetkik ilimleri
-Tetkik ilimlerinin ana tasnifteki yeri
-Tetkik ilimlerinin keşif mahareti
-Tetkik ilimlerinin hikmet avcılığı
-Tetkik ilimleri ve “mevzu haritası”
-Tetkik ilimleri “ilim telakkisinin” omurgasıdır
-Terkip ilimlerinin altyapısı tetkik ilimleridir
*
-Terkip ilimleri olmadan tetkik ilimlerinin anlamı nedir?
-Tetkik ilimleri yoksa tatbik ilimleri yoktur
-Tetkik ilimlerinde ihtisaslaşma olmalı mıdır, olacaksa sınırı neresidir?
-Temel ilimler tetkik ilimleridir
-İlimlerin tasnifinin altyapısı tetkik ilimleridir
*
-İlmi inkişaf tetkik ilimlerinde olur
-Tetkik ilimleri temel ilimlerdir
*
-Tetkik ilimleri üniversitesi

*Kitap mevzuu: Tetkik ilimleri

SEKİZİNCİ SAYI
*Tatbik ilimleri
-Tatbik ilimleri
-Terkip ilimleri ve tatbik ilimleri
-Tetkik ilimleri ve tatbik ilimleri
-Tatbik ilimlerinin tasnifi
-Tatbik ilimlerinin ana tasnifteki yeri
-Bilginin tatbik edilebilir şekli
-Mücerret ilmin tatbikat sahasına nakli
-Yeni tatbik ilimlerinin inşası

*
-Tatbik ilimlerinde ihtisaslaşma
-Tatbik ilimleri, ilim ile hayat arasındaki köprü
-Tatbik ilimleri ve meslekler
-Tatbik ilimleri ve teknoloji
*
-Tatbik ilimleri üniversitesi-meslek üniversitesi
-Tatbik ilimleri üniversitesi-teknoloji üniversitesi

*Kitap mevzuu: Tatbik ilimleri

DOKUZUNCU SAYI
*Medeniyet Akademisi
-Medeniyet akademisi
-Medeniyet akademisi ihtiyaç mıdır?
-Medeniyet akademisi için teklif
-Medeniyet akademisi nasıl kurulur?
-Medeniyet akademisinin maksadı ve hedefleri
-Medeniyet akademisinin şümulü
*
-Medeniyet akademisi için teşebbüs heyeti
-Medeniyet akademisinin kuruluş süreçleri
-Medeniyet akademisinin teşkilat şeması
-Medeniyet akademisinin vazife şeması
-Medeniyet akademisinin milletlerarası teşkilatı
*
-Medeniyet akademisi ve medeniyet tasavvuru
-Medeniyet akademisi ve ilimlerin tasnifi
-Medeniyet akademisi ve medeniyet inşası
-Medeniyet akademisi ve müessese fikri
*
-Medeniyet hamlesinin karargahı
-Medeniyet kadrosunun talim ve terbiye müessesesi
-Medeniyet hamlesi için seferberlik merkezi

*Kitap mevzuu: Medeniyet Akademisi

ONUNCU SAYI
*İslam ve teşkilat
-Teşkilat nedir?
-Teşkilatlılık hali nedir?
-Teşkilat ve ferd
-Teşkilat ve cemiyet
-Teşkilat ve devlet
-Teşkilat ve hayat
*
-İslam ve teşkilat
-İslam’ın teşkilata verdiği kıymet
-İslami hayatın teşkilatlılık hali
-İslami hayatın inşasında teşkilatın ehemmiyeti
*
-Teşkilat ve müessese
-Teşkilat ve müessese fikri
-Müessese ve medeniyet inşası
-Medeniyet müesseseleri
-Medeniyet inşasında taşıyıcı teşkilatlar-müesseseler
-Medeniyet inşasında esas teşkilatlar-müesseseler
-Medeniyet inşasında nihai teşkilatlar-müesseseler

*Kitap mevzuu: Teşkilat ve müessese

ONBİRİNCİ SAYI
*Şehir ve medeniyet
-Fikir ve şehir
-Medeniyet tasavvuru ve şehir
-Şehir ve insan
-Şehir ve cemiyet
-Şehir ve sanat
-Şehir ve belediyecilik
*
-İslam şehir anlayışı
-Mananın vücut bulması
-Şehrin merkezi örgüsü
-Cemiyetin teşkilatlılık hali
-Şehir ve müessese nizamı
-Şehir ve zamanın akış güzergahı
-İslam cemiyetinin mekan haritası
-Şahsiyet ve ahlakın tecellisi
-Fikir ilim sanat havzası
-Şehir ve cami
-Şehir ve medrese
-Şehir ve tekke
-Şehir ve adalet
-Şehir ve idare
-Şehir ve vakar

*Kitap mevzuu: Şehir ve medeniyet

ONİKİNCİ SAYI
*Sanat
-Sanat nedir?
-İslam sanat telakkisi nedir?
-İslam medeniyet tasavvurunda sanatın mevzii neresidir?
-Sanatçı, Müslüman şahsiyet terkiplerinden birisi midir?
*
-Sanatın kaynağı nedir?
-Sanatın maksadı nedir?
-Sanatın sınırları nedir?
*
-Sanat ve medeniyet tasavvuru
-Sanat ve ilimlerin tasnifi
-Sanat ve medeniyet
-Sanat ve medeniyet inşası
*
-Sanat ve kalb-i selim
-Sanat ve zevk-i selim
-Sanat ve akl-ı selim
*
-Sanat ve zeka
-Sanat ve istidat
-Sanat ve akıl

*Kitap mevzuu: Sanat

TERKİP VE İNŞA DERGİSİ HAZIRLIKLARI” hakkında 2 yorum

  1. Dergi çalışmanız hayırlı olsun. Allah , düşünce ufkunuzu her yere sirayet ettirsin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.