Terkip ve İnşâ dergisinden “İslâm maarif sistemi”

Terkip ve İnşâ dergisinden “İslâm maarif sistemi”

Sahibi ve Yazı İşleri Müdürlüğünü Haki Demir’in yaptığı, bütün gayesi İslâm medeniyetinin meseleleri olan, Terkip ve İnşâ dergisinin Şubat 2017 / 23. sayısı “İslâm Maarif Sistemi”, Mart 2017 / 24. sayısı da “Medresenin yeniden inşası” dosyasıyla internet dergi olarak okuyucu huzuruna çıktı.

İki dosya da kitap çapında muhteva taşıyor. Dikkatle okuduğumuzda bu iki dosyanın maarif sistemine büyük bir tez sunduğunu anlıyoruz. Cumhuriyetten bu yana Batının eğitim anlayışını taklit eden Türk millî eğitimini yabancılaşmadan kurtarıp altı asırlık maarif anlayışımızı bugünün ihtiyacıyla terkip yapacak nitelikte bilgiler ve tezler mevcut.

Modern eğitim, İslâmî hikmet, tasavvuf, medrese ilminden mahrum olduğu için nesillerin dimağını bu kaynaklara ulaştırmadığı malum.

Bir asırdır müzmin hastalığımız olan maarif sistemi nasıl olmalı sualinin cevabını Terkip ve İnşa’nın iki sayısında büyük ölçüde bulmak mümkün. Millî Eğitim Bakanlığı sorumlularının dikkatini çekmek için lüzumlu olduğuna inandığımız derginin mevzu başlıklarını vermeyi vazife saydık:

“İSLÂM MAARİF SİSTEMİ” DOSYASININ MÜNDERİCATI:

ilim telakkisi ve maarif nizamı / nurettin saraylı
ilimlerin tasnifine uygun maarif nizamı / prof. dr. veysel aslantaş
islam medeniyetinde dil, hz. insan’dır / ahmet doğan ilbey
islam maarif nizamının ana haritası / haki demir
kariyer planlaması mı şahsiyet mi? / ibrahim sancak
kur’an ilimleri mecrası için medrese / ebubekir sıddık karataş
tevhid ilimleri mecrası için medrese / hamza kahraman
beşeri ilimler mecrası için medrese / ramazan kartal
müspet ilimler mecrası için medrese / faruk adil
maarif nizamı ve medeniyet inşası / a.bülent civan
islam maarif nizamı / ali sedat aslan
zamanın acil ihtiyacı maarif nizamı / ünal yılmaz
karantina adası-2-tahsis / haki demir
cami projesinin tatbikat planı / haki demir

“MEDRESENİN YENİDEN İNŞASI” DOSYASININ MÜNDERİCATI

medrese en mahrem müessesedir / prof. dr. veysel aslantaş
irfanımızda ayna/aynaya bakınca ne görüyorsunuz? / ahmet doğan ilbey
medrese neden kurulamıyor? ibrahim sancak
kurucu medrese haki demir
tefekkür ve tedrisat ihtiyacımız / nurettin saraylı
kurucu medrese olarak maarif şurası / hamza kahraman
kurucu medrese nasıl kurulur? / ebubekir sıddık karataş
tarih geriye yürümez / faruk adil
kurucu medresenin mimarı tasavvuftur / abdullah tatlı
medrese numunesi / alihan haydar
insan, ilim ve medrese / a.bülent civan
zihni işgal insan telakkisi ve medrese / ünal yılmaz
akıl inşa programı / osman gazneli
külliyat rehberi çalışmaları / ömer faruk sancaktar
karz-ı hasan müessesesi / haki demir
*************
Dergiyle irtibat kurmak isteyenler için adres şöyledir:
Tel: 0532 285 04 05 / E-mail: osmangazneli@gmail.com
İsmetpaşa mah. 9. Sk. Ergenekon İşhanı, Kat:1 no:4 K. Maraş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir