Terkip ve İnşa Dergisinin 6. Sayısı Basıldı

Terkip ve inşa dergisinin altıncı sayısı basıldı. Hafta başından itibaren postaya verilecek inşallah…

Derginin muhtevası şöyle;

Takdim Editör Adnan Köksöken
İlimlerin tasnifi ve terkip ilimleri İbrahim Sancak
Terkip İlimleri Haki Demir
Said Nursî Hazretlerinin “Medeniyet-i Kur’ânîye” fikri Ahmet Doğan İlbey
Terkip ilimleri yoksa eklektizm kaçınılmazdır Nurettin Saraylı
Pozitif akıl-Bilgi kaosu-Eklektizm Üçlü kıskacında Ne Yapmalı Atilla Fikri Ergun
Bütün fikri ve eklektizm A. Bülent Civan
İhtisaslaşma ve terkip ilimleri Ebubekir Sıddık Karataş

İhtisaslaşma ve bilgide kaos Faruk Adil
İhtisaslaşma meselesi ve bilginin terkibi Metin Acıpayam
Tevhid ve vahdet çerçevesinde bilgi bahsi Hamza Kahraman
Maarif nizamı ve terkip ilimleri medresesi Abdullah Tatlı
Terkip ilimleri ve tetkik ilimleri Ramazan Kartal
İlimlerin anası tefsir ilmi Alihan Haydar
İlimlerin şahikası hakikat ilmi Ahmet Kamil Tuncer
İlimlerin zirvesi insan ilmi Selahattin Adanalı
Terkibin zirvesi tekevvün ilmi Ahmet Selçuki
Kitap tanıtımı Rıfat Boynubükük
Sempozyum iptal edildi Mustafa Karaşahin

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir