TEŞKİLAT “HALK SAVAŞI DOKTRİNİ” GELİŞTİRİYOR

TEŞKİLAT “HALK SAVAŞI DOKTRİNİ” GELİŞTİRİYOR
Nizami savaşı herkes bilir, düzenli orduların birbiriyle savaşıdır. Gayrinizami savaşı da birçok kişi öğrendi, asimetrik savaş dedikleri, denk olmayan güçler arasındaki savaş. Asimetrik savaşta kuvvetler dengesi, nizami harpteki gibi güç unsurlarıyla kurulmaz. Nizami harpteki güç dengeleri, bir tanka karşı bir tanktır. Asimetrik savaşta ise güç dengeleri, bir tanka karşı bir piyadenin omuzundaki tanksavardır. Bunun gibi uçağa karşı bir piyadenin omuzundaki uçaksavardır.
Gayrinizami harp, zaten nizami savaşın içinde kullanılır. Hiçbir nizami harp, tüm ögeleriyle nizami değildir, hem nizami özellik taşır hem de gayrinizami özellik… Bu açıdan bakıldığında aslında her nizami harp, aynı zamanda gayrinizami harptir. Fakat gayrinizami harp dediğimizde, taraflardan birinin aşırı derecede güçlü, diğerinin mukayesesiz şekilde zayıf olduğu savaşı kastediyoruz. Asimetrik savaş hiçbir zaman tercih değildir, zaruret olarak ortaya çıkar.
Bu güne kadar geliştirilen ve uygulanan asimetrik savaş metotları, kır gerillası ve şehir gerillasıdır. Bunların dışında kalan örnekler, yeraltı (illegal) teşkilatlardır ki onlar savaş örneği olarak kabul edilemez. Halk savaşı doktrini ise bunlardan farklıdır.
*
Halk savaşı doktrinine geçmeden önce, bunu doktrine ilham kaynağı olan K.Maraş kurtuluş savaşından bir misal verelim.
K.Maraş kurtuluş savaşı, TBMM kurulmadan önce teşkilatlanmış, başlatılmış ve bitirilmiştir. Bu vesileyle ifade edelim ki, K.Maraş kurtuluş savaşında hem TBMM’nin hem de Kemal Atatürk’ün katkısı yoktur çünkü onlardan önce gerçekleşmiş bir savaştır.
Fransız ordusunun K.Maraş’a gelmekte olduğunu haber alan Ermeniler, karşılama heyeti ve töreni düzenliyorlar, yanlarına da davulcu alıyorlar. Davulcunun ismi Abdal Halil Ağa… Abdal Halil Ağa ne için çağrıldığını bilmeden Ermenilerin yanına geliyor, Fransız askerleri uzaktan görülünce davulu çalmasını istiyorlar. Abdal Halil Ağa, Fransız askerlerini görünce neden çağrıldığını anlıyor ve davul çalamayacağını söylüyor. Ermenilerin ileri gelenleri, karşılamayı tertip edenleri, davulu çalmasını, istediği kadar altın vereceklerini, gerekirse davulun kasnağını altınla dolduracaklarını söylüyor. Abdal Halil Ağa’nın cevabı muhteşemdir; “Çalamam, bu din bahsi”…
Halk savaşı doktrini işte budur. Tüm halkı savaşa, direnişe dahil etmek. Direnişi tüm halkın birinci meselesi haline getirmek… K.Maraş kurtuluş savaşındaki durum budur, o toplumun “abdalı” da dahil olmak üzere tüm halk savaşa katılmıştır.
*
Tüm halkın savaşa dahil olması, işgal güçlerinin su, gıda, giyecek gibi zaruri ihtiyaçlarını bile dışarıdan temin etmek zorunda kalmasıdır. İşgal kuvvetleri, yerli halktan su bile isteyemez, bir adet ekmek alamaz hale gelir. İşgal kuvvetlerinin tüm lojistik ihtiyaçlarını dışarıdan karşılamak zorunda olması, çok ağır bir durumdur ve savaş kadar yorar. Özellikle de İslam coğrafyasının derinliklerinde gerçekleşecek olan işgal hareketleri, yakın bölgelerden lojistik ihtiyaçların karşılanmasını da imkansız kılacağı için, halk savaş doktrini yenilmemenin en emin yoludur.
Batının işgal hareketine karşı yürütülecek olan halk savaşının zihni altyapısı, batı düşmanlığıdır. İslam ülkelerindeki batı düşmanlığının oranlarına dikkat edilirse, halk savaşlarının zihni ve ruhi altyapısının aşağı yukarı oluştuğu anlaşılır.
Teşkilat, Suriye devriminin uzaması, iç savaşa dönüşmesi, yönetimin büyük miktarlarda dış yardım alması karşısında “halk savaşı doktrinini” Suriye’de tatbik etmek için uğraşıyor. Gazze zaten halk savaşının ilham kaynağı, Suriye’deki sürecin uzaması, bu stratejinin uygulanmasını kaçınılmaz kıldı. Suriye’deki iç savaş hızlı şekilde “halk savaşı”na dönüşüyor. Suriye’deki savaşın halk savaşına dönüşmesi önemli çünkü Esed yıkıldıktan sonra kurulacak İslam devleti, İsrail’e karşı güçlü olmak zorundadır. Halk savaşı ile devrim gerçekleştiği takdirde, “savaşçı halk” oluşacak ve İsrail’e karşı büyük kütleler halinde mücahid yetişecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.