TEŞKİLAT HASSASİYET HARİTASI OLUŞTURDU

TEŞKİLAT HASSASİYET HARİTASI OLUŞTURDU
Teşkilatın en pahalı projelerinden birisi hassasiyet haritasıydı. Bu çalışma için bu güne kadar binlerce kamuoyu araştırması yapıldı, bu araştırmaların amacı piyasadan gizlenmek için siyasi araştırmalar olarak lanse edildi. Araştırmaların hemen hemen hepsinde “bu hafta sonu seçim olsa kime oy verirsiniz?” sorusu da vardı ve kamuoyu bu sorunun cevabına kilitlendi. Araştırmaların hepsi kamuoyuna çıkmadı ama gizli kalanlarda da aynı soru vardı, kamuoyuna sızar diye sürekli bu kamuflaj uygulandı.
Siyasetçiler, gazeteciler, düşünce ve bilim insanları bu kamuflaja aldandı. Bazı araştırmalar “sosyal değer araştırması” olarak kamuoyuna yansıdı ama hiç kimse “hassasiyet araştırması” yapıldığını, bir harita hazırlandığını farketmedi. Türkiye’nin “akıl yaşı” gerçekten düşük, bilim adamları, düşünce adamları, gazeteciler, muhalefet partisi lider ve kadroları, hepsi masalarında bulunan araştırmaya, “bakmaları gereken noktadan” bakamadı. Gerçekten Türkiye’de akıl hacmi (veya yaşı) biraz ileri olanlar her şeyi yapabiliyorlar. Teşkilat bunu farkettiği için, aslında gizli çalışmıyor fakat ince kamuflajlar kullanıyor. Ülkenin akıl yaşının biraz üzerinde iş yaptığınızda, meydana çıkıp “ben şu işi yapıyorum” diye bağırsanız bile kimse inanmıyor. Bir ülkenin ufku, o ülkede yapılabilecek işler için en geçerli ve güvenli kamuflajdır.
*
Toplumun neredeyse yarısı araştırıldı. Bu araştırmaların hepsi anket şeklinde yapılmadı tabii ki, bir kısmı (mesela cemaatler gibi) bizzat araştırıldı. Oralarda ortak hassasiyetler olduğu için çalışma daha kolay daha ucuzdu. Fakat cemaatlerde de araştırma sonuçları ayrıca az sayıda da olsa anketlerle test edildi.
Önce ülkenin toplam (genel) hassasiyet haritası çıkarıldı, sonra bölge bölge, şehir şehir haritalar oluşturuldu. Ülke harita çalışması bittikten sonra sınıfların hassasiyet haritaları çıkarıldı, zenginlerin hassasiyetleri, fakirlerin hassasiyetleri, işçilerin hassasiyetleri, öğrencilerin hassasiyetleri vesaire. Ülkede mevcut her gurubun, yapının, sınıfın, düşüncenin hassasiyet haritaları oluşturuldu.
Hassasiyet haritası ile bir müddet çalışıldı ve iyi netice alındı. Hassasiyet haritasının ilk uygulandığı seçim, 2007 genel seçimiydi, sonuç gayet iyiydi. Seçimden sonra hassasiyet haritasının geliştirilmesi için bir projeksiyon hazırlandı, verim alınmıştı öyleyse geliştirilmeli ve kullanımı pratikleştirilmeliydi.
Hassasiyet haritası üzerindeki çalışmalarda esas devrim, hassasiyet katsayısı tespit edilmesi fikri ve uygulamasıydı. Hassasiyet haritası çalışmasının ufkunu açan, “katsayı” meselesi oldu, katsayı oluşturma çalışması sonuç vermeye başladığında, ortaya yeni bir bilimin ipuçları çıkmaya başladı. Teşkilatın, katsayı meselesinde netice almaya başladıktan ve yeni bir bilim dalının doğmaya başladığına kanaat getirdikten sonraki heyecan ve sevinci görmeye değerdi.
Hassasiyetlerin katsayıları oluşturulduğunda hassasiyet piramitleri meydana çıktı. Hassasiyet piramitleri, bir ülkedeki “anlayış” sayısını veriyordu. Çünkü her hassasiyet piramidi, farklı bir hayat anlayışını gösteriyor. Hassasiyet piramitleri pratikte çok faydalı oldu. Teşkilatın en fazla kullandığı ve faydalandığı özelliği, diğer hassasiyet piramitlerinin en alt basamağını transfer etmek üzerineydi. Çünkü piramidin yukarısına doğru çıktıkça hassasiyet katsayısı artıyordu, dolayısıyla da çelikleşiyordu, piramit ancak tabandan yontulabilirdi.
Tabandan yontulmasının kolaylığı, tabanın toprağa (gerçeğe) temas etmesiydi, piramidin zirvesine doğru çıktıkça, maddi sıkıntı içinde olmayan, sadece ideolojik keskinliğe sahip insanlar görülüyor. Günlük gerçekliklerle boğuşmak durumunda olmayan, maişet derdine düşmeyeceğini düşünen bu insanlar, hassasiyetlerini muhafaza etmekte piramidin tabanındakilerden çok daha keskinler.
CHP, hassasiyet piramidinin tabanından kaç basamak kaybettiğini hala bilmiyor. Tabandan bir basamak kaybettiğinde, bir üst basamak tabana iniyor, burada da üst basamaktaki gibi direnmeye çalışıyor ama bir müddet sonra eriyor ve değişiyor. Bu işin mekanizmaları ve süreçleri çok uzun ve karmaşık açıklamalar ister, şimdilik bu kadar yeter.
*
Teşkilat, hassasiyet haritasının neticesinde öyle bir noktaya ulaştı ki, kendisi de şaşırdı. Bu çalışma sonucunda “sosyal matematik bilimini” kurdu. Sosyal matematik konusu ayrı bir yazıda…

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir