TEŞKİLAT İSLAM ÜLKELERİNDE HASSASİYET HARİTASI ÇIKARIYOR

TEŞKİLAT İSLAM ÜLKELERİNİN HASSASİYET HARİTASINI ÇIKARIYOR
Tüm İslam coğrafyasının hassasiyet haritası çıkarılacak. İslam coğrafyasındaki tüm projeksiyonlar bu harita üzerinden hazırlanacak ve tüm projeler bu çerçevede uygulanacak. Türkiye milletlerarası tüm konuşmalarında İslam hassasiyet haritasını esas alacak, her İslam ülkesi konuşma metninde kendi hassasiyetlerini görecek. Böylece tüm İslam aleminin kalbi İstanbul’da atacak.
İslam coğrafyası kavim haritası üzerinden altı bölgeye ayrıldı. Türk dünyası, Arap dünyası, Hint dünyası, Malay dünyası, Siyahi Afrika ve balkanlar. Arap dünyası için Mısır’ın başkentinde istasyon kuruldu ve çalışmalarına başladı. Balkanlar için Bosna-Hersek’in başkentinde kuruluş tamamlandı, çalışmalara yeni başlıyorlar. Türk dünyası için Özbekistan’da istasyonun kuruluş çalışmaları devam ediyor. Hint dünyası (Hindistan, Pakistan, Bangladeş) için Hindistan’da istasyonun bu yıl içinde kurulması planlanıyor. Malay dünyası için Endonezya veya Malezya’da gelecek yılın ilk çeyreğinde kuruluş çalışmaları başlamış olacak. Siyahi Afrika için istasyon Nijerya’da kurulacak, önümüzdeki yılın ortalarına doğru kuruluş çalışmaları başlayacak.
Bunların dışında Müslümanların azınlık olduğu bölgeler içinde planlamalar yapılıyor. Mesela Avrupa ve Amerika kıtası için birer istasyon kurulması düşünülüyor, bu istasyonlar, orada yaşayan Müslümanların hassasiyet araştırmalarını yapacak.
*
İslam ülkelerindeki hassasiyet haritası, bir taraftan o ülkelere yönelik siyasetleri geliştirmek ve tatbik etmek için kullanılacak diğer taraftan yavaş yavaş sosyal matematik uygulamalarına altyapı hazırlayacak. Sosyal matematik biliminin uygulanabilir hale geldiği ülkelerde “zihni entegrasyonu” gerçekleştirmek için çalışmalara başlanacak. Zihni entegrasyon, İslam ülkelerinde halkların Türkiye ile birlikte yaşamak, siyasi birlikteliği sağlamak, devletlerarası üst yapıların kurulmasını ihtiyaç haline getirmek projeksiyonudur. Yani Müslüman halklar, Türkiyesiz ayakta kalamayacaklarına, Türkiye merkezinde muhtelif birlik projeksiyonlarına ihtiyaç olduğuna, Türkiye’nin dünyada Müslümanların haklarını koruyacağına inanacaklar. Bunu hedefleyen bir projeksiyon hazırlanıyor.
Türkiye, devlet olarak, İslam ülkeleriyle resmi ve siyasi münasebetlerini zaten yürütüyor. Resmi münasebetlerin dışında, ondan daha derinlerde, doğrudan halka nüfuz edecek çalışmalar gerekiyor. Zihni entegrasyon, halkların duygu ve düşünce birliğini gerçekleştirmek içindir. Zaten duygu birliği yeterince var, duygu birliğinin üzerine düşünce birliğini inşa etmek gerekiyor. Düşünce birliğini enjekte etmenin ilk şartı hassasiyet haritasıdır.
Hamaset duygu birliğini gerçekleştirmek ve bu birliği derinleştirmek için işe yarıyor. Fakat konu düşünce birliğine geldiğinde birçok problem, birçok açmaz, birçok çelişki var. Bunları üretenler ise hassasiyet yığınakları. Bir ülkenin veya toplumun hassasiyet haritasını çıkarmadan yapılabilecek iş duygu birliğine yönelik bazı hamaset çabalarından ibaret kalır.
Ülkelerin farklı hassasiyet yığınakları var. Yer yer bu hassasiyetlerin birbiriyle çeliştiği de görülüyor. İslam coğrafyasının tamamını aynı hassasiyet mevziine taşımak mümkün değil, yapılacak iş, hassasiyet yığınakları arasındaki uçurumları kapatmak, küçültmek, birbirine yaklaştırmaktır. Yakınlaştırması nispetinde de merkezi bir hassasiyet oluşturmaktır. Tüm hassasiyet noktalarını belirli bir hedefe, o hedefin hassasiyetin yöneltmektir.
İslam coğrafyasının her bölgesinde “İslam birliği” en güçlü duygudur. Fakat saf duygu hayatta tatbik imkanları bulamaz. Saf duygunun hayattaki tek karşılığı, aşktır. Aşkın dışında hiçbir saf duygu doğrudan uygulanamıyor. Uygulama şartları düşünce gerektiriyor, düşünce ihtiyaçlara kilitleniyor, ihtiyaçlar ve arzular ile duygular bir araya geldiğinde hassasiyetler oluşuyor. Her ülkenin ve toplumun ihtiyaçları farklı, bu sebeple farklı ihtiyaçlarla İslami duygular harmanlanınca farklı hassasiyetler, hassasiyet noktaları, hassasiyet yığınakları oluşuyor. Bir toplum üzerinde uygulanacak sosyal ve siyasal projeler, hassasiyet haritası üzerinden yürütülmüyorsa başarılı olma şansı yoktur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.