TEŞKİLATIN BAŞARAMADIKLARI-1-DEHA EĞİTİM MERKEZİ

TEŞKİLATIN BAŞARAMADIKLARI-1-DEHA EĞİTİM MERKEZİ
Bir ülkenin asıl kaynağı insandır. İnsan kaynağının kaymağı da, yüksek zekalar ve özellikle de dehalardır. Bir milletin ufku dehaları tarafından oluşturulur. Milletin kıymeti de dehalarına verdikleri kıymet kadardır. Çünkü millete kıymet kazandıracak insan kaynağı dehalardır. Türkiye genel olarak iki asırdır dehalarına sahip çıkamaz oldu, son bir asırdır da (özellikle cumhuriyet döneminde) dehalarını katletti. Onları ya tımarhanelere doldurdu, ya çıldırttı ve sokaklara saldı veya batılı ülkelere kaçmalarının, batılı ülkelerin kaçırmalarının altyapısını oluşturdu. Bir devletin iki hazinesi var, birincisi dehaları ikincisi ise bildiğimiz hazine… Türkiye seksen yıldır birinci hazinesine teneke muamelesi yaptı ve onları kaybetti.
Asıl hazinesine teneke muamelesi yaptı çünkü ülkede kurulan tüm sistem, “orta zekaya” ayarlıydı. Siyasi sistemden eğitim sistemine kadar tüm alanlar, orta zeka için hazırlanmıştı, yıllarca ne üstün zekalılara bir eğitim verilebildi, ne de düşük zekalılara. Düşük zekalıların mevcut imkanlardan faydalanması için kendiliğinden orta zekaya sıçraması istendi, nasıl olacaksa… Üstün zekalılar ise “uslu çocuk” olması için sürekli baskı altında tutuldu ve zeka katliamı gerçekleştirildi. Dehalar için ne okul açıldı, ne ayrı bir eğitim sistemi geliştirildi, ne de bir hayat alanı oluşturuldu. Dehaların da normal insanlar gibi yaşaması istendi, normal insanlar gibi yaşamayan, yaşayamayan dehalara “deli” muamelesi yapıldı ve delirtildi.
Dünyanın serveti de iktidarı da dehaların elinde. Gelişmiş ülkelerin aslında tek ortak yönleri, dehalarına aşırı değer vermeleridir. Bir çok ortak özellik görülebilirse de, bunların her biri dikkatli incelendiğinde küçük de olsa farklılıklar bulunabilir ama dehalara verilen değer aynıdır. Bir ülkenin ve milletin dehaları olmadan kalkınmaktan, gelişmekten, güçlenmekten, zenginleşmekten bahsedilmesi, otomobille Paris’ten New York’a birkaç bin grostonluk yük taşıma çabasına benzer. Birincisi otomobil denizde gitmez, ikincisi de o kadar yük otomobille taşınmaz.
*
Teşkilatın üzerine titrediği konulardan birisi, deha eğitim merkezinin açılması, ülkenin dehalarını buraya alıp özel deha eğitiminden geçirilmesidir. Fakat bunu bir türlü yapamıyor. Sebebi anlaşılabilir bir problem. Deha eğitim merkezinin öğretmenlerinin de deha olması şartı. Ülkede deha öğretmen yok. Problem tabii ki bununla sınırlı değil, ikinci önemli problem, deha eğitim sisteminin kurulamaması. Lakin bu problem de birinciyle ilişkili, birinci olmayınca, deha eğitim sistemi ve müfredatı geliştirilemiyor.
Bu durum çok acı… Düşünün ki dehayı küçük yaşlarda tespit ediyorsunuz, özel bir okula veya eğitim merkezine alıyorsunuz ama başına normal zeka sahibi bir öğretmen koyuyor ve normal zekaya uygulanan eğitim müfredatını uyguluyorsunuz. Netice ne mi oluyor? Çocuk yedinci-sekizinci sınıfa geldiğinde, kırk yaşlarında ve yirmi yıl tecrübe sahibi olan öğretmenin ufkunu aşıyor. Veya o öğretmenin verdikleriyle tatmin olmuyor. Yaşının küçüklüğünden dolayı da başına gelenin ne olduğunu tam anlamıyor, öğretmenle kavga etmeye başlıyor. Garip olan öğretmenin de o yaştaki çocukla kavga ediyor olması. Süreç liseye kadar varmadan iflas ediyor.
*
Deha eğitim sistemini kuramayan bir ülkede, eğitim sistemi yok demektir. Son bir iki asırdır bu topraklarda deha eğitim sistemi yok. Kim deha eğitim sistemini kurar da dehaları eğitmeye başlarsa, o ülkeye sahip olur. Çünkü bir milyon insanı eğitiyorsunuz ama bir deha gelip hepsini peşine takıp götürüyor. Bir milyonluk eğitim yatırımınız, verimlerini toplayamadan uçup gidiyor. Buna can mı dayanır, para mı?
Teşkilat doğal olarak bu işin farkında… Konuyu ölüm-kalım meselesi haline getirmiş durumda ama bir türlü bu kurumu oluşturamıyor, sistemi geliştiremiyor, öğretmenini yetiştiremiyor. Başkalarının bu işi yapmasından, başarmasından da felaket korkuyor. Çünkü yeryüzünde dehalarla mücadele etmenin bir yolu bulunabilmiş değil.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir