TEŞKİLATIN BAŞARAMADIKLARI-4-KAOS MATEMATİĞİ

TEŞKİLATIN BAŞARAMADIKLARI-4-KAOS MATEMATİĞİ
Yeni sosyoloji bilimi, sosyal matematik ve stratejik istihbarat konularının eksik ayağı kaos matematiğidir. Sosyal matematik ve stratejik istihbarat çalışmaları, öngörülebilir sosyal akış ritminde sözkonusudur. Kaos matematiğini biraz yeni sosyoloji bilimi içinde, biraz sosyal matematik içinde, biraz da stratejik istihbarat içinde değerlendiriyor ama bir türlü hangi alanda konumlandıracağına karar veremiyor. Bilindiği üzere, bir şeyin (konunun) hangi vahada olduğunu bilmezseniz, yani doğru vahaya (koordinat düzlemine) yerleştiremezseniz ilerleyemezsiniz.
Mevcut yeni sosyoloji bilimi, sosyal matematik bilimi, stratejik istihbarat disiplini ile bir kaosun gelip gelmeyeceğini, ne zaman geleceğini, hangi hedefleri vuracağının küçük hata paylarıyla hesaplayabilme yeteneğini kazanan teşkilat, kaos geldiğinde nasıl bir hesaplama yapacağını bilmiyor.
Sosyal dalga ile siyasal dalgayı kaosla karıştırmamak gerekir. Sosyal ve siyasal dalga kaos getirmez, o bir akıştır, dinamiği hesaplanabilir, sürecin zamanı hesaplanabilir, hangi menzilde yavaşlayacağı ve sakinleşeceği hesaplanabilir. Dolayısıyla sosyal ve siyasal dalgalar yönetilebilir. Kaos ise bunlardan farklıdır, hala dünyada kaosun matematiği kurulamamış, kaosu yönetecek yetenekte bir teşkilat ortaya çıkmamıştır. Batıda bununla ilgili çalışmalar yapıldığı doğru ama başarıldığı dedikodusu tam bir dezenformasyon. Meşhur ifadeyle “kaostan düzen yaratmak” gibi iddialı laflara aldanmamak gerekiyor, o tür propagandalarla üzerimizde psikolojik, sosyolojik ve siyasal baskılar kuruyorlar. Onların yönetebildikleri de en fazla sosyal ve siyasal dalgalardır. Ki artık eski verilerle sosyal ve siyasal dalgaları da yönetemez hale geldiler. Arap baharı denilen dev sosyal ve siyasal dalgayı ne öngörebildiler, ne yönetebildiler ne de faydalanabildiler. Mısır ve Tunus’taki seçim sonuçları ortaya çıktıktan sonra Suriye’de Esed’i desteklemeye, en azından muhaliflere silah desteğini kesmeye başlamalarının sebebi de bu.
*
Kaos matematiğinde, sosyal matematikte olduğu gibi net denklemler kurmak imkansız. Kaos matematiği üzerindeki çalışmalar, sosyal matematikte elde edilen başarılar ve hedefleri öngörmüyor zaten. Çok genel denklemler kurulabilirse büyük başarı sayılacak.
Kaosun özelliği, birbirine zıt, birbiriyle çatışan çok sayıda sosyal ve siyasal sürecin aynı anda yaşanmasıdır. Toplumda her zaman birden çok sosyal ve siyasal süreç bulunur, bu süreçler birbirine zıt da olur fakat normal zamanlarda bu süreçleri hayat dengeler. Hayatın altyapısı, irili ufaklı sayısız sosyal süreci taşır, aynı zamanda da onları birbirine karşı belli mesafede tutar. Çatışma olur fakat kurallıdır. Kaos, birçok zıt sosyal ve siyasal sürecin birbirine girdiği, birbiriyle kıyasıya çatıştığı, çatışma düzeyinin ölüm olduğu ve hayatın altyapısının çökertildiği bir ortamdır. Kaos tanımının en belirgin özelliği, hayatın altyapısının çökmesidir.
Toplum ne kadar karışık olursa olsun “hayatın altyapısı” yerinde durduğu sürece, yeni sosyoloji bilimi de, sosyal matematik bilimi de, stratejik istihbarat çalışmaları da yapılabiliyor. Sosyal ve siyasal değişim süreçleri ne kadar hızlı olursa olsun, hayatın altyapısı denklem kurma imkanını veriyor. Hayatın altyapısı çöktüğünde, denklem sabiti kayboluyor. Arşimet noktası dedikleri “sabit öge” olmadığı zaman hiçbir öngörü, hiçbir hesaplama yapılamıyor, hiçbir denklem kurulamıyor.
Kaos çıkarmak, kaosu yönetmekten ve bitirmekten kolay. Kaos matematiğini kim kurarsa, dünyayı çok rahatlıkla yönetebilir. Gerçekten de kaos çıkarmanın maliyeti düşük, dünyadaki ülkelerin kahir ekseriyeti de kaosun doğal malzemelerine sahip. Ülkelerin çoğunluğunun sosyal ve siyasal hassasiyet haritaları, kaos için elverişli.
Teşkilat kaos çıkarmak ve yönetmek için kaos matematiğinin peşine düşmüş değil. Kendiliğinden veya başka merkezler tarafından çıkarılacak kaosları yönetmek, zararı asgariye indirmek, en önemlisi de kaosların çıkarılmasına mani olmak için kaos matematiği üzerinde çalışıyor. Kaos matematiğini kurabilmek, anti-kaos denklemlerini kurma imkanı da oluşturacaktır. Bir çeşit kaossavar gibi…
Teşkilat kaos matematiği konusunda pek bir ilerleme gerçekleştiremedi. Konuya dair bazı ipuçları elde etti ama hala bir denklem mantığı üretemedi. Fakat konunun peşini bırakmış değil.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir