TEŞKİLATIN STRATEJİK İSTİHBARAT DEVRİMİ-2-SENTEZ YÖNTEMİ

TEŞKİLATIN STRATEJİK İSTİHBARAT DEVRİMİ-2-SENTEZ YÖNTEMİ
Sentez yöntemi… İşin sırrı aslında burada… Stratejik istihbaratın esası denklem kurmaktır. Sırrı ise denklemin nasıl kurulacağında, yani sentezde, sentezin kıvamında…
Teşkilatın geliştirdiği sentez yöntemi, stratejik istihbaratta müthiş adımlar atılmasını, büyük mesafeler alınmasını sağladı. Sentez ögelerinin bir kısmı eski denklem ögelerinden farklı. Teşkilatın sentez yönteminin temel farklılığı da zaten kullandığı farklı ögelerden kaynaklanıyor.
Birkaç örnekle konuyu açıklamaya çalışayım. Tamamını anlatmam zaten sözkonusu değil.
Yeni sosyoloji biliminden aldığı ögelerden birisi, sosyal süreçlerin hız denklemi. Sosyal süreçlerin hız denklemi, eski sosyolojide farklı, istihbarat servislerinin çoğunluğu hala eski sosyal süreç hız denklemini kullanıyor. Bu sebeple de öngörüleri yanlış çıkıyor, çünkü sosyal süreçlerin hızı aşırı derecede arttı. Sosyal süreçlerin hızının arttığını herkes biliyor çünkü herkes görüyor fakat yeni hız denklemini kimse kuramadı. Kuramamalarının sebebi ise malum, eski sosyolojiyi kullanıyorlar.
Sosyal bilimler, pozitif bilimlerden çok zor. Son zamanlarda sosyal bilimlerin gelişmesi durdu. Özellikle batıda bu konuda ciddi problemler var. Batı, her şeyi kendine göre düşünüyor, araştırıyor, kıyaslıyor, belirliyor. Sosyoloji biliminin kaynaklarını da kendi toplumundan, toplumsal değişiminden elde ediyor. Oysa sosyal bilimler, pozitif bilimler gibi standardizasyonu yapılabilecek, dünyanın her yerinde uygulanabilir şablonlar üretilecek bir vaha değil. Bir sosyal sürecin Almanya’da işlemesi ile Mısır’da işlemesi bambaşka sebeplere, dinamiklere, güçlere bağlı. Bu durumu farketmeden, yabancı ülkelerle ilgili stratejik istihbarat çalışmalarında yerel sosyoloji kullanılamaz. Kaldı ki, yerel sosyolojileri de eskidi, kendi ülkelerinde bile yanlış sonuçlar veriyor. Özellikle de sosyal süreçlerin hız denklemlerini doğru kurma imkanları hiç kalmadı. Teşkilat yeni sosyoloji biliminden birçok öge alıyor ama sadece sosyal süreçlerin hız denklemi bile yalnız başına yeter.
Sosyal matematik biliminden aldığı ögelerden en önemlisi, “hassasiyet haritası ve katsayıları”… Hassasiyet haritası stratejik istihbarat çalışmalarında çok önemli… Böyle bir altyapıya sahip olmadan stratejik istihbarat çalışması yaptığını söyleyenler, ne yaptığını bilmiyorlar. Hassasiyet katsayıları ise denklem kurmak için vazgeçilmez ögeler.
Hassasiyet haritası ve hassasiyet katsayıları da sosyolojide yok. Bazı benzer konular olsa da, doğrudan bu konuların olmadığı malum. Hassasiyet ile ilgili bazı teorik tespitler var, tespitlerin yaşı da en az bir asırlık. Hala onları kullanıyorlar, o tespitler sadece eskimekle kalmadı, zaten tazeyken de her toplumda doğru sonuç vermiyordu.
Bir toplumla ilgili en önemli istihbarat hammaddesi, “hassasiyet haritası ve katsayılarıdır”. Bu harita ve katsayılar ise zaman içinde değişiyor, bu sebeple yenilenmesi gerekiyor. Batılı istihbarat servisleri, en iyisini kendilerinin bildiğini düşündükleri için, kibirli kibirli ortalıkta dolaşıyorlar ama hala asırlık verileri kullandıklarından haberleri yok. Eski hammaddeden, yeni mamul çıkmaz. Fakat esas ahmak olan istihbarat servisleri değil, onları sosyal bilim alanında farkında olmadan dolandıran batılı bilim adamları.
*
Sentez yöntemi mi demiştik yazının başlığında. Yukarıda anlattığımız veriler üzerinden konuya girelim. Hassasiyet haritası, sosyal ve siyasal süreçlerin sinir uçlarıdır. Gelişmelerin bu sinir uçlarından hangisini uyardığını tespit etmek mümkün oluyor. Hassasiyet katsayısı, sürecin gücünü belirliyor. Sosyal süreç hız denklemi de, başlayan sosyal dalganın ne kadar süreceğini gösteriyor. Sosyal süreç hız denklemini de yine hassasiyet haritası ve hassasiyet katsayıları ile hesaplıyorlar. Sosyal dalganın ne kadar süreceği, sahip olduğu yakıt (enerji) ile ilgili. Sosyal süreçlerin yakıtları, hassasiyet katsayılarında mahfuz…
Denklem bundan ibaret değil muhakkak. Mesela denklemin yönünü bilmeniz gerekiyor, güzergahını, menzillerini vesaire… Yukarıdaki örnekten konuyu anlamaya çalışın. Buradan ötesini yazmam uygun olmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.