TÜRKİYE SİYASİ HARİTASI VE GENEL SEÇİM

TÜRKİYE’NİN SİYASİ HARİTASI VE GENEL SEÇİM
Türkiye’nin ana siyasi mecraları belli oldu. Müslüman, mütedeyyin, mukaddesatçı, muhafazakâr, gelenekçi gibi isimlerler kendilerini ifade eden halk kütlelerinin aktığı İslam merkezli mecra… Kendilerini, ateist, Kemalist, laik, modern, çağdaş, solcu, sosyal demokrat, komünist, ulusalcı Türkçü olarak ifade eden batılılaşmış ulusalcıların aktığı mecra… Kendilerini, milliyetçi Türkçü, Turancı, Türk-İslam sentezci gibi isimlerle ifade eden kâfi derecede batılılaşamamış milliyetçilerin aktığı mecra…
Birinci mecranın döküldüğü siyasi havzalar, Akparti, Hasparti, SP ve BBP… Bu havzaların derya olanı, Akparti… Diğerleri bu gün itibariyle ancak çocukların oyuncak gemi yüzdürecekleri su birikintileri büyüklüğünde…
İkinci mecranın döküldüğü siyasi havzalar, CHP, DSP ve sair sol partiler. Bu mecranın da deryası CHP… Geri kalanı keza oyuncak gemi yüzdüren çocukların oyun alanı.
Üçüncü mecranın döküldüğü siyasi havzalar, MHP ve ismini hatırlamadığımız birkaç parti.
Kürt Ulusalcıların hangi mecrada aktığını tespit biraz zor… Mahiyet olarak ikinci mecraya da yakışıyor, üçüncü mecraya da…
*
İslam merkezli mecranın seçmen (oy) ufku, % 50 civarında görünüyor. Ulusalcı mecranın seçmen ufku, % 30 civarında görünüyor. Kürt ulusalcıları bu mecraya eklediğimizde % 35 gibidir. Üçüncü mecranın seçmen ufku % 20, Kürt ulusalcıları bu mecraya eklediğimizde ise % 25 civarındadır. Kürt ulusalcıları hangi mecraya ekleyeceksek, diğer mecradan o kadar düşmeliyiz.
Ana siyasi mecralarda akan siyasi görüş çeşidinin teke inmesi ihtimali fevkalade azdır. Siyasi görüş teke inse bile, siyasi parti ve siyasi organizasyonlar teke inmez. Bu sebeple ana siyasi mecralardan birinde akan siyasi görüş çeşitliliği tek havzada birikmez. Dolayısıyla bir partinin (siyasi havzanın), siyasi mecrada akan tüm çeşitliliği kendinde cem etmesi beklenmez. Bu durum, ilgili siyasi mecranın toplamını, o mecrada akan her parti için “ufuk” haline getirir.
Bir siyasi partinin, içinde aktığı siyasi mecranın tamamını kendi havzasında toplaması beklenmez. Bu ihtimal, insanın ve siyasetin tabiatına mugayirdir. Fakat bu ihtimalin gerçekleşmesi mümkündür ama hususi şartlar ister. Fevkalade şartlarda bu ihtimalin gerçekleşmesi mümkün, misalleri de vakidir. Fevkalade şartların izahı bu yazıyı aşacak çaptadır. O şartlardan sadece bir tanesine (ki en mühimine) kısaca temas edelim. Liderlik… Bir partinin, içine bulunduğu mecranın ufkuna ulaşması, ancak liderinin, muhalif siyasi düşünce mensupları tarafından da takdir edilmesine bağlıdır. Hangi manada? Sadece liderlik manasında…
Kamuoyu araştırmalarının “en beğendiğiniz lider kim?” sorusunun cevaplarına ve muhalif siyasi düşünce mensuplarının (ilim, fikir ve sanat adamları, gazeteciler, siyasetçiler) konuşma ve yazılarına bakıldığında açık ara Recep Tayyip ERDOĞAN’IN bu noktaya geldiği görülüyor. Anlaşılıyor ki, Akparti, 12 haziran genel seçimlerinde % 50 psikolojik sınırı zorlayacak.
Soru şu; Akparti, içinde aktığı mecranın ufkuna ulaşırsa, aynı mecradaki diğer siyasi partilerin oylarını mesela sıfırlayacak mı? Eğer Akparti % 50 civarında oy alır da, mecranın diğer partileri geçen seçimdeki oy toplamını tekrar alırsa, birinci siyasi mecranın ufku genişlemiş demektir. Siyasi mecranın ufkunu genişletme payesi de Erdoğan’a ait olacaktır. Doğrusu siyasi mecranın ufkunu genişletebilmek, büyük başarıdır.
*
CHP’NİN % 30 oy alacağından bahsedenler, siyasi matematik bilmeyenler veya Kılıçdaroğlu’na “veli” muamelesi yapacak kadar mübalağa yapanlardır. Veya Kürt ulusalcıları CHP’ye oy verecektir. Bu tür ittifakın ayak izleri görünüyor ama bağımsız adaylardan dolayı Kürt ulusalcılar tüm oylarını CHP’ye veremeyeceklerdir. CHP’nin % 30 oy alma denklemi, Kürt ulusalcılar ile Türk milliyetçilerden ciddi oranlarda oy almasıdır.
MHP alt ufkunda (kemikleşmiş oy oranında) gezindiğine göre, CHP’ye buradan oy kayması beklenir. Fakat MHP’den ayrılacak oyların Akparti’ye gitme ihtimali, CHP’ye gitme ihtimalinden az değil. Akparti’ye giden MHP oyu, CHP’ye giden MHP oyundan fazla olur. Zaten Akparti’nin kendi mecrasının ufkunu genişletmesinin birinci sebebi de MHP oylarını kendi havzasına taşıyor olmasıdır.
*
“Yüzde elliye ulaşmış bir Akparti’ye karşı Müslümanların tavrı ne olmalıdır?” sorusunun cevabı, seçimden sonra…
HAKİ DEMİR
demirhaki@gmail.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.