UKRAYNA GÜNLÜKLERİ-(21.03.2014)-GERİLİM YÜKSELİYOR

UKRAYNA GÜNLÜKLERİ-(21.03.2014)-GERİLİM YÜKSELİYOR

Batının Ukrayna konusunda Rusya’ya uygulamaya başladıkları müeyyideler, hala komiklik sınırını aşabilmiş değil. ABD, bazı Rus yetkililerin malvarlıklarını dondurdu, onlarla ticaret yapmayı (kendi vatandaşlarına) yasakladı. Yani şunu demek istiyor; “seninle küstüm, al mektuplarını, ver mektuplarımı…”. Rusya ise başka bir aşık bulmuş gibi hemen atladı; “derhal, aha mektupların”. Yani Rusya’da ABD’li bazı yetkililere müeyyide uyguladı.

Gerilim yükseliyor, azalma istidadı da göstermiyor. Rusya meydan okuyor, ABD geri çekilemiyor. ABD, karizmasıyla mütenasip bir tavır takınma ihtiyacı duyuyor ama karizması eski güçlü dönemde elde ettiği bir imaj… Şimdilerde gücüyle imajı arasında büyük bir uçurum var, gücü imajını korumaya yetmiyor. Dünyada herkes hesap yapıyor, hiçbir ülkenin sahip olmadığı gücün karizmasını (imajını) taşımasına müsaade etmiyor. Kof bir imaj ile dünya kabadayılığına kimsenin boyun eğmeyeceği döneme geldik. Tüm ülkeler ve özellikle de ABD, gücü ile imajı arasındaki makası kapatmak zorunda. Ya güçlenmek ya da imajını değiştirmek zorunda, sürekli güç kaybettiği bir dönemde ise ancak ikincisini yapmaya muktedirdir.

ABD, ihtiyarlamış bir kabadayı gibi. Mahallede yeni ve genç kabadayılar var. Eski kabadayının etkisini kırmadan kabadayılık yapamayacağını bilen yeniler, bir müddettir eski kabadayıyı test ediyorlardı. Artık mesele test safhasını geçti ve mahallenin meydanında posta koymaya geldi. ABD, namıyla ayakta kalmaya çalışan bir kabadayı gibi çalım satıyordu ama meydan okumaya karşı bıçağını çekip rakibinin üzerine atılamadı.

*
Artık eski hal, muhal… Bu belli oldu fakat yeni hal ne hal? Yeni soru bu… Mesele sadece ABD’ye meydan okumakla ilgili ve sınırlı değil. Dünyadaki güç sistemi (ağı) çözülmeye başladı. Yenisinin kurulması ve istikrar kazanması uzun bir süreç… Uzun sürecek mücadeleler bekliyor dünyayı, bazen sıcak savaşa bile dönüşecek olan…

ABD bundan sonra savaşabilir mi? Bu sorunun iki cevabı var, makul düşünce tertipleri savaşmayı engeller ama imaj savaşları kaçınılmazdır. Evet, ABD savaşabilir ama bu savaşlar “imaj savaşları” olacaktır. İmaj savaşı, kaybettiği gücü koruduğu intibaını mümkün olduğunca uzun süre ayakta tutmak çabasıdır. İmaj savaşı yapmak zorundadır, aksi takdirde savaşamayacağı kanaati yayılır ve dünyadaki tüm menfaatleri yağmalanmaya başlanır. Sürekli hızlanan bir çöküş süreci yaşadığı doğru ama çöküşün son raddesi, “savaşamayacağı kanaatinin” yerleşmesidir. Savaşamayacağı kanaati yerleşirse, kendi milli sınırları dışındaki tüm menfaatleri kısa sürede yağmalanacaktır.

İmaj savaşı, gerileme sürecini (geri çekilme hattını) emniyet altına almak için şarttır. Bundan sonra ABD’nin yapacağı savaşlar, ricat hattının güvenliğine dönüktür, asla bir hamle niteliği taşımaz. Bu noktanın anlaşılması gerekiyor, ABD’nin savaştığını görenler, hala eski gücünü koruduğu zannına kapılıp da ona boyun eğmemelidir.

*
ABD sahayı boşaltırken (boşaltmak zorunda kalırken) yerini doldurmaya heveslenen güçler olması muhtemeldir. Rusya ve Çin bu konuda olağan şüpheliler olarak karşımızda duruyor. Bu konuda, yakınımızda olmasından dolayı Rusya’yı dikkatle takip etmek gerekir.

ABD’nin boşalttığı mevzilerin tamamını Rusya’nın doldurmasına müsaade etmemek lazım… ABD’nin kontrollü geri çekilmesi, boşaltacağı mevzileri Rusya’nın yanında yer almayan bölge güçlerine bırakması mukadderdir. Rusya ile ABD arasındaki büyük denklem, çözülecek ve yeniden kurulacak, öyleyse çok ciddi imkanlar var. ABD’nin boşaltacağı mevzilere yerleşmek için milletlerarası hukuk çerçevesinde onunla birlikte hareket etmek, buna karşılık Rusya ile diplomatik ilişkileri yoğunlaştırıp, sıcak çatışmaya girmemek galiba en iyi yoldur.

Rusya taarruz halinde, ABD ise ricat… Genel süreci bu şekilde okumak doğru muhakkak ama Rusya’nın taarruzu ve ABD’nin ricatı, denklemi bugünden yarına değiştirecek kadar hacimli ve hızlı değil. Sakin ve dikkatli olmak şart… Sürecin işleyiş hızını doğru tespit etmek, o hızla mütenasip tavırlar (dış politika kararları) almak gerek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir