“Yazma Hikâyeleri”

“Yazma Hikâyeleri”

Üç kuşaktan oluşan birçok yazar ve şairin yazmaya nasıl başladıklarını anlattıkları “Yazma Hikâyeleri” kitabının 2.baskısı birçok yazarın daha yazma hikâyeleri ilâve edilmiş ve 424 sayfadan 664 sayfaya erişmiş olarak İz Yayıncılık’tan çıktı.

Edebî açıdan faydalı birçok kitabın editörlüğünü yapan Duran Boz’un gayretleriyle çıkan bu güzel ve faydalı kitap özellikle talebelerin Türkçe ve Edebiyat derslerine âşina olabilmeleri bakımından yardımcı hüviyetinde bir kitaptır.

“Yazma Hikâyeleri”, yazarların ve şairlerin yazmaya başlama hikâyelerinden meydana gelmektedir. Kıdemli yazarlardan başlayıp bugünkü kuşağa kadar birçok bir yazarın yazı hayatına nasıl duhul ettiklerini, neler hissettiklerini, kimleri örnek aldıklarını, yazar olma yolunda kimlerden tesir aldıklarını, kimin kitaplarını okuyarak örnek aldıklarını hikâye ediyor.

Önsöz yerine yazılan “Yazma Hikâyeleri” nde kitabın maksadı şöyle anlatılıyor:
“Her eylemin bir başlangıcı olduğu gibi yazma eyleminin de bir başlangıcı vardır. Yazma eyleminin başlangıcını bilinçli ve dikkatli okurluk eylemi oluşturur. Bilinç ve dikkat ateşinin yürürlüğünü başlatmadan yazının evrenine yolculuklar düzenlemek imkânsızdır çünkü.” “Yazmayı bir yaşama biçimi olarak seçen kişi, bütün şartlarla yüzleşerek, bütün şartları algılamaya ve yorumlamaya çalışarak kendine has bir dünya kurar. Bir yazar adayının öncü işaretlerinden başlayarak yazarın yazmayı bir yaşama biçimine dönüştürüşüne kadarki süreçler toplamı yer alır. İşin başında yazma heveslileri bu sayede yazma birikimini fark edebilecektir. Böylelikle yazma heveslisi yazar adaylarının bilinçli yazarlık durumuna gelebilmesi için gerekli olan yol azığı ortaya konur. Özellikle yazma deneyini yaşayanların yazıya yaklaşımları yazıyla içli dışlı oluşlarıyla, yazarın ruh evrenini taşıran yolculukların hâsılası açığa çıkartılır.”

“Yazarlık Hikâyeleri” kitabına bir nevi yazarlık mektebi diyebiliriz. Yazarların yazma hikâyesinin okumak, hem zevkli, hem de önümüzde bir tecrübe laboratuvarı gibi… Yazmak, kelimeler tanışmaktır önce.

Kitabın sonunda “Sanat-Edebiyat Yazı ve Yazmaya Dair Kitaplar” bölümünde yerli ve yabancı yüzlerce kitap adı olan zengin bir kaynakça mevcut. Yazı yazmanın önemi, teknikleri, kuralları, ruhi ve kültürel tarafları hakkında son derece önemli kitapların listesi sunuluyor. Kaynakçanın önemi şundandır ki yazarlık yoluna adım atanlar için ilk elden okumaları lüzumlu kitapların ad ve yayınları belirtiliyor.

Okuyan her insanın gönlüne yazmanın fikirli ve büyülü tesirini düşüren “Yazma Hikâyeleri” nde kendi hikâyesini yazanlardan birkaç isim şöyle:

Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, D. Mehmet Doğan, Mehmet Narlı, Ali Haydar Haksal, Mustafa Kara, Hüseyin Su, Arif Ay, Duran Boz, Mustafa Köneçoğlu, Ali Günvar, Hilmi Uçan, Mustafa Özçelik, Hasan Aycın, Mustafa Ruhi Şirin, İbrahim Demirci, Atasoy Müftüoğlu, Necati Mert, Necip Evlice, Ali Ulvi Temel, Ali Göçer, Yunus Develi, Yıldız Ramazanoğlu, Şakir Kurtulmuş, İbrahim Eryiğit, A. Ali Ural, Cafer Turaç, Necip Tosun, Cemal Şakar, Mustafa Şahin, Fikri Özçelikçi, Kamil Yeşil, İsmail Karakurt, Mürsel Sönmez, İlhami Atmaca, Âtıf Bedir, Mustafa Öztürk, Hüseyin Akın, Hayrettin Orhanoğlu, Vefa Taşdelen, Ayla Abak,Ali Emre, Hatice Meryem, Ali Ayçil, Köksal Alver, Kenan Çağan, Menekşe Toprak, Fatma Şengül Süzer, Ahmet Murat, Mehmet Aycı, Selvigül Kandoğmuş Şahin, Bünyamin K., Murat Soyak, Bahtiyar Aslan, Mihriban İnan Karatepe, Suavi Kemal Yazgıç, Mehmet Harmancı, Mustafa Uçurum, Zeki Bulduk, Abdullah Harmancı, Reşit Güngör Kalkan, Şenol Korkut, Said Yavuz, Güray Sürgü, H. Hümeyra Şahin, Ercan Yıldırım, Mehmet Özger, Ahmet Edip Başaran, Murat Erol, Nihan Kaya, Ayşe Sevim, Zeynep Delav, Aykut Ertuğrul.

Yazma hikâyelerini yazan yukarıdaki isimler 1. baskıda da vardı. 2. Baskıda yazma hikâyelerini yazanlardan bâzı isimleri ise şöyle:

Alâattin Karaca, Ömer Lekesiz, Osman Özbahçe, Mustafa Everdi, İhsan Deniz, Emine Batar, Gökhan Özcan, Cihan Aktaş, Ömer Erdem, Ali Sali, Funda Özsoy Erdoğan, Mehmet Kahraman, Handan Acar Yıldız, Naima Erkovan, Senem Gezeroğlu, Mehmet Sabri Genç.

Hâsılı, yazmayı bir hayat tarzı yahut bir dâva ve düşünce biçimi olarak seçen, bu yolla kendini mutlu kılan, dünyanın haksızlıklarına meydan okumak isteyen ve güzelliklerini sevmek ve anlatmak ihtiyacı duyanlar bu kitabı mutlaka okumalıdırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir