YENİ BİR LİDER, YENİ BİR ÜLKE DOĞUYOR

YENİ BİR LİDER, YENİ BİR ÜLKE DOĞUYOR
Yeni bir ülke doğuyor, yeni bir lider doğuyor. İslam dünyası ikinci liderini doğuruyor, bunun sancılı olması tabii ki kaçınılmaz. Büyük liderlerin doğumu büyük hadiselerle olur, bu sebeple büyük sancılar yaşanır. Mısır Memluklerden beri ilk defa tarih sahnesine çıkıyor. Bunun ucuz olmasını bekleyenler tabii ki yanılıyor.
Ordunun darbe yapması, İhvan’ın keskin bir ferasetle direnme kararı alması ve bu kararını dirayetle tatbik etmesi, darbe ittifakının beklemediği, hatta İslam dünyasının bile beklemediği bir hadise oldu. Herkes şaşırmış halde hadisenin cereyanını izliyor, bir kısım hafifmeşrep yazarların “olmaz, olamaz” dediği vakıa gerçekleşiyor. Doğu ve batı bloku ile birlikte içimizdeki “fikir ayarsızlarının” da şaşkın bakışları arasında bir halk ihtilali yaşanıyor.
Akıllarını reel-politik hesaplara mahkum ederek, Cenab-ı Allah Azze ve Celle’nin yardım ve ihsanını hesaba katmayanlar, tarihteki iğrenç ve iğreti yerlerini aldılar, her İslam ülkesi bu hafifmeşrep kişileri not etti, ediyor. Tüm hayasızlıklarıyla yanlış mevzilere yerleşenler, kendilerini hızla ümmetten tefrik ediyor, başka bir istikametin yolcuları olarak boy gösteriyor. Bunlar o kadar utanmaz adamlar ki, yarın İhvan Mısır’da direnişinin en parlak zaferini kazandığında bile kamuoyunda boy göstermeye devam edecekler, İhvan’ın direnişi (Allah muhafaza) netice vermezse de “ben söylemiştim” pişkinliği ile yanlış mevzie yerleşmelerinden kendilerine pay çıkaracaklar. Anlaşılmalıdır ki bu alçaklar, Müslümanların zihinlerini ve hayatlarını kemiren parazitlerdir, safra olarak hızlı şekilde bünyeden atılmalıdır.
İhvan, dünya çapında bir hadiseyi test ediyor. Tüm dünyanın üzerine geldiği, içeride de bol miktarda hain müttefik bulduğu bir vasatta, son birkaç yüzyılın en büyük direnişini sevk ve idare ediyor. Bu hadise asla Mısır ile ilgili ve sınırlı değil, tüm dünya için bir test, tüm Müslümanlar için bir imtihandır. Hüsnü zannımız o ki, bu süreçte İhvan’ın yanında yer almayanlar, mahşerde zor bir hesap ile karşı karşıyadır. Tüm dünyanın (batı ve doğu blokunun) Mısır’da operasyon için ittifak yaptığı açıkça görüldüğü halde İhvan’ın yanında yer almayan Müslümanlar, akıl terkiplerini gözden geçirmeliler.
*
İhvan’ın direnişi, Arap baharını İslam baharına çevirecek, Arap halk hareketini İslami harekete çevirecek. İslam dünyasındaki halk hareketlerinin her nasıl başlarsa başlasın mutlaka İslami mecraya döküleceğine dair öngörümüz, hem seçimlerden Müslüman iktidarların çıkmasıyla test edildi hem de şimdi İhvan’ın darbeye direnişiyle yeniden muhteva kazanarak test ediliyor. Anlaşılmalıydı ki dünyada hakim güçlere karşı isyanı ve direnişi besleyecek fikir kaynakları tükenmişti, bu sebeple İslam coğrafyasındaki halk isyanlarının İslami mecraya dökülmesi kaçınılmazdı. Arap baharını gerçekten batı organize etmiş olsa bile, halk kitlelerinin nereye döküleceğini hesaplayamadıkları anlaşılıyor, eğer Arap baharını batı planladıysa, Allah Azze ve Celle, kafirleri de dinine hizmet için seferber etmiş demektir.
Arap baharının ikinci raundu olan Mısır darbesi, Arap halk isyanlarının kendi istedikleri mecraya dökülmediğini gören batının ve doğunun müşterek operasyonuydu. Böylece yine yanıldılar ve yine yanlış hesaplarla İslam’a hizmet etmek için seferber oldular. Arap baharının İslami harekete dönüşmesi için belki zaman gerekiyordu ama batı ve doğu blokları acele ederek büyük Arap halk hareketini İslami muhtevalı dev bir direnişe çevirdiler. Allah her şeye kadirdir.
İslam dünyasında yeni bir ülke ve yeni bir lider doğuyor. Mısır, tarihi mesuliyetini kuşanmaya başladı, Mursi büyük bir lider olarak tarihteki yerini alacak.
*
İslami harekete dönüşen Arap baharı, Mısır’da hedefine vardıktan sonra, hızlı şekilde Arap ve diğer İslam ülkelerini tasarrufu altına alacak. Arap baharının ulaşmadığı Suudi Arabistan gibi ülkelerde halk ayaklanmaya başlayacak. Arap baharındaki fakirlik gibi unsurlar İslami harekette sözkonusu olmayacak ve Suudi Arabistan gibi zengin ülkeleri de vuracak.
Arap baharı İslami harekete dönüşmeye başladığı için Suriye’de Esed Yezidine destek veren, Mısır’da darbe yapan batı ve doğu blokları, İslami harekete dönüşme hızını artırdı. Artık mesele demokrasi gibi batının propaganda mefhumları üzerinden yürümeyecek, doğrudan doğruya İslam olarak ifade edilecek. Bu, büyük bir imkan, büyük bir fırsat… İhvan’ın direnişi bu ateşi yaktı, ümmet İhvan’a gözü gibi bakmak mesuliyeti altına girdi. İhvan etrafında tereddütler oluşturacak tüm beyanlardan imtina edilmeli, tam destek verilmeli çünkü ateşin şimdiki yakıtını onlar temin ediyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.