YENİ BİR YAZI SERİSİ, “İSLAM TARİH ANLAYIŞI”

İslam tarihi üzerinde çalışmalar yapıldığına şahit oluyoruz. Çalışmaların çoğu, hadise silsilesini ihtiva ediyor. Tarihi, hadiseler silsilesi olarak anlamak, insanlık tarihi yazmayı mümkün kılmaz. Hadise, sadece insan merkezinde gerçekleşmez, hayvanlar hatta cansız varlıklar bile hadiselerin faili olmak iktidarındadır. Tabii ki bunlar insanların faili oldukları hadiseleri gerçekleştiremezler ama unutulmamalıdır ki “insan tabiat haritası”, büyük kısmıyla “hayvani” hususiyetler gösterir. Bu cihetten bakıldığında, insanların gerçekleştirdikleri hadiselerin ciddi bir kısmı da hayvani özellikler gösterir. Dolayısıyla “hadise silsilesi” tarih değil.

Tarih anlayışı olmadan tarih ilmi olmaz ki tarih yazılabilsin. Müslümanların üzerinde çalışması gereken mevzulardan biri de tarih anlayışıdır. Bizimki mütevazı bir katkı…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.